Posted by: bluesyemre | September 13, 2021

Aşina (Türkiye’den sanatçı kitabı basım ve dağıtım projesi)

Aşina, Türkiye’den sanatçı kitabı basım ve dağıtım projesidir; her ne kadar fiziksel sınırları tanısa da, bu sınırları aşmanın yollarını arar. Aşina toplulukları birbiriyle tanıştırır; hikâyelerin sınır tanımadığına inanır ve onları, seyahat edebilen bir mecraya büründürerek yeni ve meraklı kulaklara ulaştırmayı hedefler.

https://asinaprojesi.art/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: