Archive for September 28th, 2021

Türkiye’de üniversitelerin yıllara göre öğrenci sayıları

Posted by: bluesyemre on September 28, 2021

Who doesn’t read books in America?

Posted by: bluesyemre on September 28, 2021

İstanbul’un nasıl bir taksiye ihtiyacı var?

Posted by: bluesyemre on September 28, 2021

Herkese aynı ilaç aynı aşı olmaz! #OytunErbaş

Posted by: bluesyemre on September 28, 2021

The Path 5.14R #SimonYamamoto

Posted by: bluesyemre on September 28, 2021

Dostuna derdini anlatamamak! #TunaTüner

Posted by: bluesyemre on September 28, 2021