Posted by: bluesyemre | October 26, 2021

Sertel Şıracı ile Açık Kürsü (Tüm bölümler) Açık Veri ve Teknoloji Derneği

Açık veri; telif hakkı, patent veya diğer kontrol mekanizmalarının kısıtlaması olmaksızın herkesin istediği gibi kullanılabileceği veridir. Günümüz teknolojilerinin yardımıyla serbestçe erişilebilen, paylaşılabilen ve tekrar tekrar kullanılabilen açık veri; şeffaflığı sağlayarak güven verir, katılımı sağlayarak bizi daha iyi birey, daha iyi toplum ve ülkemizi daha iyi bir ülke yapar. Bu bağlamda ana amacımız farklı disiplinlerden uzmanların konuya ilgi göstermesini sağlayacak bağımsız, güven duyulan, şeffaf, açık veriyle uygulamalar geliştirilmesini merkeze alan kar amacı gütmeyen uluslararası bir sivil platform oluşturmak.

Açık bilim, açık erişim, açık devlet, açık veri, açık teknoloji gibi kavramları uzmanlarıyla konuşacağımız Sertel Şıracı ile Açık Kürsü program serimizin 18. bölümünde Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Çakmak konuğumuz oldu ve sorularımızı yanıtladı.

 • Açık Veri Kapsamında Yapılandırılan Platformlar Hangi Özellikleri Taşımalı?
 • Açık Veri Portalları Teknik Açıdan Hangi Özelliklere Sahip Olmalı?
 • Açık Veri Portallarında Veri Erişimi Nasıl Olmalı?
 • Üst Veri Nedir? Üst Veri Yönetimi Niçin Önemlidir?
 • Açık Veri Portalları ve Üst Verilerin Yönetimi Açısından Ne Tür Uygulamalar Var?

Açık bilim, açık erişim, açık devlet, açık veri, açık teknoloji gibi kavramları uzmanlarıyla konuşacağımız Sertel Şıracı ile Açık Kürsü program serimizin 17. bölümünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı İlker Şahin konuğumuz oldu ve sorularımızı yanıtladı.

 • Yerel Yönetimler için Açık Veri Kullanımı Neden Önemli?
 • Yerel Yönetimlerde Başarılı Açık Veri Örnekleri?
 • Vatandaş Katılımı Başta Olmak Üzere Hangi Avantajları Var?
 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Çalışmalarıyla Hangi Avantajlara Sahip Oldu?
 • Yerel Yönetimlerde Açık Veri Alanında Sorunlar ve Çözüm Yolları Neler?
 • Yerel Yönetimlerde Kullanıma En Uygun Veriler Neler?
 • Bir Belediye Açık Veri Portalı İçin Nereden/Nasıl Başlamalı?

[Açık Kürsü] 16. Bölüm: Açık Veri Ekonomisi – Alim Küçükpehlivan

“Mümkün olduğu kadar açık, gerektiği kadar kapalı” mottosuyla açık bilim, açık erişim, açık devlet, açık veri, açık teknoloji gibi kavramları uzmanlarıyla konuşacağımız Sertel Şıracı ile [Açık Kürsü] program serimizin on altıncı bölümünde Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan ile;

 • Açık Veri Ekonomisi Nedir?
 • Açık Verinin Ekonomik Katkısı Hakkında Ne/Neler Biliyoruz?
 • Örnekler/Araştırmalar?
 • Açık Veri, Kamunun Tasarruf ve İstihdam Tarafındaki Ekonomisine Destek Olabilir mi?
 • Açık Veri Özel Sektöre Ne Katabilir?
 • Girişimciler Açık Veri Alanına Yönelmeli mi?

[Açık Kürsü] Bölüm15: “Kamu Yönetiminde Açık Veri” (13.09.2021)

“Mümkün olduğu kadar açık, gerektiği kadar kapalı” mottosuyla açık bilim, açık erişim, açık devlet, açık veri, açık teknoloji gibi kavramları uzmanlarıyla konuşacağımız Sertel Şıracı ile [Açık Kürsü] program serimizin on beşinci bölümünde Prof. Dr. Mete Yıldız ile;

 • Açık Veri Kamu Yönetimi İçin Bir Fırsat mı?
 • Açık Veri Kamu Yönetiminde Hangi Sorunları Çözebilir?
 • Açık Veri Sorunlar da Yaratıyor mu? Çözümler Neler Olabilir?
 • Dünyada ve Türkiye’de, Merkezi ve Yerel Yönetimlerde Öne Çıkan Örnekler Neler?
 • Başarılı Açık Veri Uygulamalarında Hangi Katma Değerler Ortaya Çıkıyor?
 • Türkiye’de Hem Merkezi Hem Yerel Yönetimlerde Açık Veri Konusunda Neler Yapılabilir?

[Açık Kürsü] Bölüm14: “Açık Veri Nedir, Ne Değildir?” (12.07.2021)

“Mümkün olduğu kadar açık, gerektiği kadar kapalı” mottosuyla açık bilim, açık erişim, açık devlet, açık veri, açık teknoloji gibi kavramları uzmanlarıyla konuşacağımız Sertel Şıracı ile [Açık Kürsü] program serimizin on dördüncü bölümünde Doç. Dr. Şahika Eroğlu ile;

 • Açık Veri Nedir? Önemi Nedir?
 • Açık Veri Ne Değildir?
 • Açık Veri Çeşitleri ve Türleri Neler?
 • Açık Veri Formatları Neler?
 • Açık Veri Sadece Kamu Verisi midir?
 • Hangi Veri Açık Olmalıdır? Şartları Nelerdir?
 • Hangi Veri Açık Hale Gelmemelidir?
 • Açık Veri Standartları Nelerdir?
 • Açık Veri Bizlere Hangi Faydaları Sağlar?
 • Açık Veri Hayatlarımızı Nasıl Kolaylaştırabilir?
 • Açık Verinin Bize Ne Faydası Olur?
 • Açık Veri ile ilgili Uluslararası ve Ulusal Kurumlar Neler?
 • Türkiye Açık Veri ile İlgili Neler Yapmalı?
 • Açık Veri ve Açık Devlet Kültürü Nasıl Arttırılabilir?
 • Açık Veri Kamu Malı mıdır?

[Açık Kürsü] Bölüm13: “Açık Teknoloji” (28.06.2021)

“Mümkün olduğu kadar açık, gerektiği kadar kapalı” mottosuyla açık bilim, açık erişim, açık devlet, açık veri, açık teknoloji gibi kavramları uzmanlarıyla konuşacağımız Sertel Şıracı ile [Açık Kürsü] program serimizin on üçüncü bölümünde Cemalettin N. Taşçı’yı ile beraberiz;

 • Açık Teknoloji Nedir?
 • Açık Teknoloji Toplumları Nasıl Değiştirir?
 • Kapalı Toplumların Teknolojik Avantaj Yaratmaları Mümkün mü?
 • Fikri Hak Koruması Teknolojik Gelişmeyi mi, Tekelleşmeyi mi Destekliyor?

[Açık Kürsü] Bölüm12: “Açık Kaynak Yazılım Ekosistemi” (14.06.2021)

“Mümkün olduğu kadar açık, gerektiği kadar kapalı” mottosuyla açık bilim, açık erişim, açık devlet, açık veri, açık teknoloji gibi kavramları uzmanlarıyla konuşacağımız Sertel Şıracı ile [Açık Kürsü] program serimizin on ikinci bölümünde Türkiye Açık Kaynak Platformu Program Yöneticisi Sertaç Yerlikaya ile beraberiz;

 • Açık Kaynak Yazılım Nedir?
 • Açık Kaynak ile Özgür Yazılım ile Aynı Şey midir? Değilse Farkları Nelerdir?
 • Açık Kaynak Yazılım Ekosistemine Neden İhtiyacımız Var? Avantajlarımız Neler?
 • Türkiye Açık Kaynak Platformu Ne Zaman ve Neden Kuruldu?
 • TAKP, Açık Kaynak Yazılım Ekosisteminin Gelişmesi İçin Hangi Faaliyetleri Yürütüyor?
 • Açık Yazılım Dünyasında Başarıya Ulaşıp Ulaşmadığınızı Nasıl Takip Ediyorsunuz?
 • Açık Kaynaklı Yazılımlara Örnekler Neler?

[Açık Kürsü] Bölüm11: “Veri Anonimleştirme” (31.05.2021)

“Mümkün olduğu kadar açık, gerektiği kadar kapalı” mottosuyla açık bilim, açık erişim, açık devlet, açık veri, açık teknoloji gibi kavramları uzmanlarıyla konuşacağımız Sertel Şıracı ile [Açık Kürsü] program serimizin on birinci bölümünde Prof. Dr. Yücel Saygın ile beraberiz;

 • Veri Anonimleştirme nedir?
 • Veri Anonimleştirme Hangi Durumlarda ve Neden Gerekli?
 • Veri Anonimleştirmeye Nereden Başlanır?
 • Veri Anonimleştirme Nasıl Yapılır?
 • Veri Anonimleştirme Yöntem ve Teknikleri Neler?
 • Veri Anonimleştirme Nerelerde ve Hangi Alanlarda Zaruridir?
 • Veri Anonimleştirmenin Riskleri Nelerdir?
 • Veri Anonimleştirme Verileri Bozabilir mi?
 • Veri Anonimleştirme Alanında Nasıl Uzmanlaşılır? Neler Yapmak Gerekir?

[Açık Kürsü] Bölüm10: “Açık Veri ve Kriptoloji” (17.05.2021)

“Mümkün olduğu kadar açık, gerektiği kadar kapalı” mottosuyla açık bilim, açık erişim, açık devlet, açık veri, açık teknoloji gibi kavramları uzmanlarıyla konuşacağımız Sertel Şıracı ile [Açık Kürsü] program serimizin onuncu bölümünde Kriptoloji Uzmanı Prof. Dr. Çetin Kaya Koç ile beraberiz;

 • Kriptoloji Nedir? Nasıl Bir Bilim Dalıdır?
 • Kriptolojinin Tarihçesi
 • Bilgi Güvenliği ile Kriptoloji İlişkisi
 • Verilerin Açık Halden Kapalı Hale Getirilmesi için Hangi Teknikler Kullanılır?
 • Veri Gizleme Yöntemleri Neden Gerekli?
 • Açık Veri ile Kriptoloji İlişkisi Nedir?

[Açık Kürsü] Bölüm9: “Açık İnovasyon Nedir?” (26.04.2021)

“Mümkün olduğu kadar açık, gerektiği kadar kapalı” mottosuyla açık bilim, açık erişim, açık devlet, açık veri, açık teknoloji gibi kavramları uzmanlarıyla konuşacağımız Sertel Şıracı ile [Açık Kürsü] program serimizin dokuzuncu bölümünde FutureBright Group Kurucu Partneri Akan Abdula ile beraberiz.

 • Açık İnovasyon Nedir?
 • Açık İnovasyonun İlkeleri ve Şartları Nelerdir?
 • Açık İnovasyon Nasıl Fayda Sağlar?
 • Açık Veri İşbirliği, Rekabet ve Ticarileştirmeyi Nasıl Etkiler?
 • Açık İnovasyonun Yokluğu Neler Getirir?
 • Dünyadan Açık İnovasyon Örnekleri Nelerdir?

[Açık Kürsü] Bölüm8: “Açık Veri, Büyük Verinin Neresinde?” (12.04.2021)

“Mümkün olduğu kadar açık, gerektiği kadar kapalı” mottosuyla açık bilim, açık erişim, açık devlet, açık veri, açık teknoloji gibi kavramları uzmanlarıyla konuşacağımız Sertel Şıracı ile [Açık Kürsü] program serimizin sekizinci bölümünde İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihan Yıldırım ile beraberiz.

 • Büyük Veri Nasıl Tanımlanabilir?
 • Büyük Veri Kimlerin, Kimler için?
 • Şirketlerin/Kurumların Tekelinden Nasıl Çıkarılabilir?
 • Açık Veri Büyük Verinin Neresinde?
 • Açık Veri ile Büyük Veri Arasındaki Farklar Hangi Parametreler İle Tanımlanabilir?

[Açık Kürsü] Bölüm7: “Özgür Yazılımın Tarihçesi ve Aktivizm” (29.03.2021)

“Mümkün olduğu kadar açık, gerektiği kadar kapalı” mottosuyla açık bilim, açık erişim, açık devlet, açık veri, açık teknoloji gibi kavramları uzmanlarıyla konuşacağımız Sertel Şıracı ile [Açık Kürsü] program serimizin yedinci bölümünde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Necdet Yücel ile beraberiz.

 • Özgür Yazılım Felsefesi Nasıl Doğdu?
 • Neden/Neden İhtiyaç Oldu?
 • Özgür Yazılımın Tarihçesi?
 • Özgür Yazılım Hareketlerinin Öncü Kişileri ve Grupları?
 • Özgür Yazılım ile Açık Kaynak Kod Felsefesi Aynı mı? Farkları Neler?
 • Günümüzde Özgür Yazılım Anlayışı Ne Durumda?
 • Özgür Yazılım Ne Kazandırır? başlıklarını konuştuk.

[Açık Kürsü] Bölüm6: “Açık Erişim Nedir?” (15.03.2021)

“Mümkün olduğu kadar açık, gerektiği kadar kapalı” mottosuyla açık bilim, açık erişim, açık devlet, açık veri, açık teknoloji gibi kavramları uzmanlarıyla konuşacağımız Sertel Şıracı ile [Açık Kürsü] program serimizin altıncı bölümünde İYTE Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Prof. Dr. Gültekin Gürdal ile beraberiz.

 • Açık Erişim Nedir?
 • Açık Erişimin Amacı Nedir?
 • Açık Erişimin Tarihçesi Nedir?
 • Açık Erişimin Sınırları Nedir?
 • Açık Erişimin Kuralları Nelerdir?
 • OpenAIRE Nedir?
 • Açık Erişimin Ülkemizdeki Durumu Nedir?
 • Açık Erişimin Zorlukları Nelerdir? başlıklarını konuştuk.

[Açık Kürsü] Bölüm5: “Açık Bilim ve Etkileri” (01.03.2021)

“Mümkün olduğu kadar açık, gerektiği kadar kapalı” mottosuyla açık bilim, açık erişim, açık devlet, açık veri, açık teknoloji gibi kavramları uzmanlarıyla konuşacağımız Sertel Şıracı ile [Açık Kürsü] program serimizin beşinci bölümünde Prof. Dr. Yaşar Tonta ile beraberiz.

 • Açık Bilim Nedir?
 • Açık Bilim İle Amaçlanan Nedir?
 • Açık Bilimin Etkileri Nelerdir?
 • Açık Bilim Çalışma Örnekleri Nelerdir?
 • Açık Bilim Olmamasının Zorlukları Nelerdir?
 • Açık Bilim Hareketi Nedir? başlıklarını konuştuk.

[Açık Kürsü] Bölüm4: “Kişisel Veri Nedir? Sınırları Nelerdir?” (15.02.2021)

“Mümkün olduğu kadar açık, gerektiği kadar kapalı” mottosuyla açık bilim, açık erişim, açık devlet, açık veri, açık teknoloji gibi kavramları uzmanlarıyla konuşacağımız Sertel Şıracı ile [Açık Kürsü] program serimizin dördüncü bölümünde Doç. Dr. Mesut S. Çekin ile beraberiz.

Serinin dördüncü programında,

 • Kişisel Veri Nedir? Ne Değildir?
 • Açık Verinin Sınırları Neler?
 • Kişisel Veri Ne Değildir?
 • ABD, AB ve Türkiye’nin Veri Korumaya Bakışı Nasıl?
 • Dünyada ve Ülkemizde Veri Hukuku?
 • Mahremiyet Gelişime Engel Olabilir mi?
 • Mahremiyet Nasıl Satılabilir Hale Geldi?
 • Veri ekonomisinden Nasıl Faydalanabiliriz? başlıklarını konuştuk.

[Açık Kürsü] Bölüm3: “Veri, Enformasyon ve Bilgi Arasındaki İlişki Nedir?” (01.02.2021)

“Mümkün olduğu kadar açık, gerektiği kadar kapalı” mottosuyla açık bilim, açık erişim, açık devlet, açık veri, açık teknoloji gibi kavramları uzmanlarıyla konuşacağımız Sertel Şıracı ile [Açık Kürsü] program serimizin üçüncü bölümünde Prof. Dr. Selçuk Özdemir ile beraberiz. Serinin üçüncü programında,

 • Veri Nedir? Enformasyon Nedir? Bilgi Nedir?
 • Bu Kavramlar Arasındaki İlişki ve Farklar Nedir?
 • Çok Sık Kullanılan Bu Kelimeler Birbirine Neden Karışıyor?
 • Çağımız Gerçekten Bilgi Çağı mı?
 • Bir Önceki Çağa Göre Farkları Neler?
 • Bilgi Çağı Derken Aslında Veriden mi Bahsediyoruz?
 • Bilgi Çağı mı, Veri Çağı mı?
 • Bilgelik(İrfan)Nedir? başlıklarını konuştuk.

[Açık Kürsü] Bölüm2: “Açık Bilgi ve Önemi” (18.01.2021)

“Mümkün olduğu kadar açık, gerektiği kadar kapalı” mottosuyla açık bilim, açık erişim, açık devlet, açık veri, açık teknoloji gibi kavramları uzmanlarıyla konuşacağımız Sertel Şıracı ile [Açık Kürsü] program serimizin ikinci bölümünde Prof. Dr. Kemal İnan ile beraberiz. Serinin ikinci programında,

 • Açık Bilgi Nedir?
 • Bilginin Açık Hale Gelmesiyle İnsanlık Tarihinde Neler Değişti?
 • Açık Bilginin Günümüzde Önemi Nedir? başlıklarını konuştuk.

[Açık Kürsü] Bölüm1: “Açıklık Kültürü” (04.01.2021)

“Mümkün olduğu kadar açık, gerektiği kadar kapalı” mottosuyla açık bilim, açık erişim, açık devlet, açık veri, açık teknoloji gibi kavramları uzmanlarıyla konuşacağımız Sertel Şıracı ile [Açık Kürsü] program serimizin ilk bölümünde Açık Veri ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Eren ile beraberiz. İlk programımızda;

 • Açık Kürsü Nedir?
 • Açık Kürsü Program Serisinde Neleri Amaçlıyoruz?
 • Açık Kürsü Program Formatı Nasıl Olacak?
 • Açıklık Kültürü Nedir?
 • Bilgi Açık Olunca Ne Oldu?
 • İnternet Teknolojilerinin Açıklık Kültürü ile Olan İlişkisi Nedir? başlıklarını konuştuk.

https://www.youtube.com/c/A%C3%A7%C4%B1kVeriveTeknolojiDerne%C4%9Fi/videos

https://avted.org.tr/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: