Posted by: bluesyemre | December 14, 2021

Dijital Verimlilik Kütüphanesi

Dijital Verimlilik Kütüphanesi; verimlilikle ilgili süresiz yayınlar, Anahtar Dergisi, Verimlilik Dergisi ve Etki Analizi Raporları’ndan oluşmaktadır.

1963 yılında basılmaya başlanan Süresiz Yayınlar başlığı altında toplam 700’ü aşkın kitap yer almaktadır. Süresiz yayınlar; verimlilik konulu kitaplar, çeviriler, kongre, konferans, sempozyum, bildiri, oturum, panel ve seminerlere ait dokümanlar, araştırma ve inceleme sonuçları, sektör raporları, analizler ve göstergeler, kılavuzlar gibi yayınları kapsamaktadır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın aylık yayını olarak Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Anahtar Dergisi, toplumun hemen her kesiminde verimlilik bilincinin oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla 1989 yılından bu yana aralıksız bir şekilde yayımlanmaktadır. Anahtar Dergisi’ne edergi.sanayi.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Anahtar dergisi, 2012 yılından itibaren Bakanlığımızın faaliyet alanlarıyla doğrudan ilişkili olan bir ana tema çerçevesinde yayımlanmaktadır.

https://verimlilikkutuphanesi.sanayi.gov.tr/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: