Posted by: bluesyemre | December 19, 2021

YÖK ve Denklik Konusu – Tez’lerin Önündeki Engeller – I #SAVAkademi

YÖK ve DENKLİK KONUSU – Tez’lerin Önündeki Engeller – I

Dr. Mehmet Baki Deniz

Moderatör: Güler Özdemir

Konuklar:
Dr. Serdar Tekin, TİHV
Prof. Dr. Fuat Ercan

SAV AKADEMİ – Türkiye Üzerine Tezler

Dr. Mehmet Baki Deniz, akademik çalışmalarını Türkiye’de sürdürebilmek amacıyla, doktora denklik başvurusu için Üniversiteler Arası Kurul’a başvurudu. Kurul, ‘tezin konusu ve içeriği’ gibi gerekçelerle tezi reddetti.

Kurulun bu kararı, “Öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe her türlü bilimsel araştırma ve yayında bulunabilir”, “ifade özgürlüğüne aykırılık”, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırılık” gerekçeleri ile Danıştay’a taşındı.

Dr. Mehmet Baki Deniz, Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği alanında Lisans bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Modern Türkiye Tarihi Enstitüsü’nde tamamladı. Doktora eğitimine Binghamton Üniversitesi’nde sosyal bilimler alanında devam etti ve Aralık 2019’da ‘1980-2008 Arasında Türkiye’yi Kim Yönetiyor? Sermaye Gücü ve Otoriter Popülizmin Yükselişi’ adlı doktora tezini tamamladı.

Binghamton Üniversitesi (State University of New York – SUNY), YÖK tarafından tanınıyor.

Dr. Mehmet Baki Deniz, Haziran 2021 tarihinde SAV Akademi – Türkiye Üzerine Tezler’in konuğu oldu ve tezini uzman akademisyenler eşliğinde sundu.

Türkiye Üzerine Tezler güz dönemi, bu konunun ışığında “Tezlerin Önündeki Engeller – 1: YÖK ve Denklik Konusu” ile başlıyor.

Konu ile ilgili bir kaç kaynak:
https://tihvakademi.org/wp-content/up…
https://www.asanet.org/sites/default/…
https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarla…
https://www.gazeteduvar.com.tr/abddek…
https://www.duvarenglish.com/turkish-…
https://www.gazeteduvar.com.tr/abdde-…
https://www.gazeteduvar.com.tr/serdar…

https://savakademi.org/index.php?lang=en

https://www.youtube.com/c/SosyalAra%C5%9Ft%C4%B1rmalarVakf%C4%B1/videos


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: