Posted by: bluesyemre | December 27, 2021

2022 Yılı Ekonomik Programı ve Bütçenin Değerlendirilmesi (İşletme Akademi #AtılımÜniversitesi)

İşletme Fakültesi Maliye Bölümümüz tarafından düzenlenen 2022 Yılı Ekonomik Programı ve Bütçenin Değerlendirilmesi Konferansı’nda konuyla ilgili önemli isimler bir araya geldi. Ülke gündeminin en önemli konusu olan ekonomiyle ilgili farklı bakış açıları, durum saptamaları ve öneriler dile getirildi.

Konferansın açılışını Maliye Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Doğan Cansızlar ve Rektör Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ yaptı.

Maliye Bölüm Başkanı Doğan Cansızlar yerli üretimin artırılması, üretim odaklı yaklaşımın benimsenen bir unsur olduğunu, ancak bu alanda dikkatli bir planlama yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca bu tür bir politikanın etkisinin beş yıldan uzun sürmesi nedeniyle kısa vadeli sorunlar için önerilemeyeceğini ifade etti. Rektör Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ “salgının başta ekonomi olmak üzere birçok konuda değişikliğe yol açtığını” belirterek, Türkiye ekonomisine yönelik olarak akademisyenlerin görüşlerine daha fazla başvurulması gerektiğini belirtti.

Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Yılmaz “mevcut ekonomik gelişmeler ışığında 2022 yılı bütçesinde mali alan çalışması yaptıklarını, personel, sosyal güvenlik primi, mal ve hizmet alımları ile faizden gelen ilave yükle birlikte 146.9 milyar TL’lik bütçede öngörülmeyen ilave yük hesapladıklarını” söyledi.

Konferansın bir diğer konuğu olan Dünya Bankası ve UNDP Danışmanı Dr. Volkan Recai Çetin kamu-özel ortaklığı (KÖİ) yatırımlarının bütçe etkisini değinerek, teorik olarak KÖİ modelinin bir proje yönetimi modeli olarak ortaya çıktığını ancak risk paylaşımı esaslarının ötesinde garantilerin bu modeli proje yönetiminden çıkarıp bir finansman yöntemine dönüştürdüğünü kaydetti.

Türkiye’nin borçlanma hızındaki artışa dikkat çeken Hazine Müsteşar Eski Yardımcısı Hakan Özyıldız ise, hane ve şirket borçlarının da yükseldiğini kaydetti. Türkiye’nin ilave faiz yükü nedeniyle bütçesinin baskı altında kaldığını belirten Özyıldız, “Bu sorunları çözmeden hiçbir program başlayamaz. Bu faizin nasıl ödeneceğini göstermek gerekli” diye konuştu. Faiz harcamalarının gelire oranındaki yükselişin de altını çizen Özyıldız, Türkiye’deki dolarizasyonun etkisinin belirgin hale geldiğini belirtti. Hakan Özyıldız, Türkiye’de gelir vergisinin çok düşük oranlarda kaldığını, kayıt dışı ekonomi yanında ciddi oranda vazgeçilen gelir bulunduğunu belirterek “2022’de vazgeçilen gelirin tutarı 336 milyar TL. Kayıt dışılığın kısmen önlenmesi, vazgeçilen gelirin yarısının tahsil edilmesi ve gelir vergisi ayarlamasıyla 110 milyar TL ilave gelir elde etmek mümkün” diye konuştu. Son dönemde Çin ve Türkiye ekonomik modellerindeki kıyaslamaya dikkat çeken Özyıldız “Çin ile Türkiye kıyaslanamaz. Çin’de kambiyo rejimi var. Ayrıca Çin’in bütün şirketleri kamu şirketi, KİT. Çin çok uzun zamandır cari fazla veriyor. Koşullar çok farklı” dedi.

Konferansa katılan birbirinden değerli konukların görüşleri zoom üzerinden de dinlendi.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: