Posted by: bluesyemre | January 2, 2022

Akademik Makaleler Nasıl Okunmalı? #VeyselBozkurt

Image

İnsanlık tarihinin en büyük bilim insanlarından birisi, “Benden önceki devlerin omuzlarına çıkmış olmasaydım hiç bir şey göremezdim” der. Bilim insanları görüşlerini, kendisinden öncekilerin bulguları üzerine inşa ederler.

Akademik araştırmaların olmazsa olmazlarından birisi akademik literatürün okunmasıdır. Pekiyi akademik makaleler nasıl okunmalı?
İşte bazı öneriler:
-Makale pasif değil, aktif okunmalı
-Metnin altı çizilmeli ya da not alınmalı
-Yorumlar ya da sorular yazılmalı

-Eğer ilk okumada anlaşılmadıysa yeniden okunmalı.
-Eğer ilk okumada anlaşılmadıysa yeniden okunmalı.
-Her şey eleştirel bir okuma sürecinden geçirilmeli
-Bir yazının yayınlanmış olması, hatasız olduğu anlamına gelmez.
-Her yazı bir hakemin gözüyle değerlendirilmeli

-Metnin ötesine geçilmeli
-Başkalarıyla metin hakkında konuşulmalı
-Farklı kaynaklardan kontrol edilmeli
-Eleştiri bilimin kutsalıdır. Asla unutulmamalı.
-Makalede mantıksal tutarsızlıklar aranmalı
-Makalenin yol haritası girişte sunulur.

Yol haritasının açık olup olmadığı belirlenmeli.
-Atıflar olmazsa olmazdır. Ancak onun da bir sınırı vardır.
-Yöntemi doğru mu? Nicel bir makaleyse, doğru ölçüm araçları kullanmış mı? Örneklemi ve veri toplama süreci özenli mi?

Araştırma soruları (hipotezleri) alanda ne gibi bir boşluğu doldurma iddiasında?
-Bulgularını araştırma sorularıyla tutarlı bir şekilde mi sunuyor yoksa bulduğu her şeyi sistematik olmaktan uzak biçimde mi yazmış.
-Data hipotezleri destekliyor mu?

-Olağanüstü yorumlar, olağanüstü deliller ister.
-Yazar aşırı genellemeye gidiyor mu? Yoksa elindeki delilleri (datası) ölçüsünde mi konuşuyor.
-Sonuçlar beklendiği gibi mi? Diğer araştırmaların sonuçları ile karşılaştırmalar var mı
-Data güvenilir mi?

-Data ve yorum arasında mantıksal bir tutarlılık var mı?
-Tartışma kısmında araştırmanın kuram ve uygulama açısından katkıları yeterince işlenmiş mi?
-Yine araştırmanın sınırları ifade edilmiş mi?

Özetle akademik makaleler sadece pasif bir şekilde okunmak yerine bir hakem gibi gözden geçirilmelidir.
(Yüksek lisans/Doktora öğrencileri için ders notlarından).


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: