Posted by: bluesyemre | January 7, 2022

Kısalara Yer Yok: “Bize Cüce Demeyin!”

Halk arasında ‘cüce’ olarak tabir edilen akondroplazili bireyler, uzun boylu insanlar için tasarlanmış bir dünyada her şeye rağmen hayatta kalmak zorunda.

Tiyatro sayesinde özgüven kazanan ve hayata aktif olarak dahil olabilen bu bireyler kendilerine ‘cüce’ değil ‘kısa boylu’ denmesini istiyor.

TikTok’ta geniş takipçi kitlesine ulaşan Minnak Melike ve Zahide Küçükkaya için ise TikTok, bir gelir modelinden önce değer gördükleri bir mecra.

Kısa boylu olmanın yarattığı problemleri anlatan tiyatro oyuncusu Fatih Cömert olası bir kavga esnasında “Ben yüzde bir ihtimal seni dövebilirim ama sen beni %100…” diyerek fiziksel açıdan dezavantajlı olduklarını dile getiriyor.

Sosyal medyada Minnak Melike adını kullanan Melike Arslan ise kısa boylu olmanın kendilerini çevreden gelebilecek tehlikelere açık hale getirdiğini ve kötü niyetli kişilerce çok defa takip edildiğini vurguluyor.

Yasalara göre en az yüzde kırk engelli sayılmaları gereken akondroplazili bireyler kendilerine engelli raporu verilmediğini, bu yüzden şirketlerin engelli kadrolarında iş bulamadıklarını ifade ediyor.

Beyoğlu ve Tarlabaşı’nın ‘girilmez’ denilen sokaklarında toplumda ‘öteki’ olmayı ve kısa boyluluğun getirdiği dezavantajları anlatan Kısalara Yer Yok, yayında!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: