Posted by: bluesyemre | January 13, 2022

Türkçe Konuşma Yeteneğinizi Nasıl Geliştirirsiniz? #YunusEmreEnstitüsü

İnsanın çevresindeki diğer insanlar ile iletişim kurmasını sağlayan en etkili beceri konuşmadır. Katıldıkları çeşitli etkinliklerde, bulundukları ortamlarda, yaşamın her alanında ve tarihin her döneminde konuşma becerisini etkili kullanabilen insanların her zaman ön planda olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Etkili ve güzel konuşma başka bir tabirle diksiyon ve hitabet başlı başına yöntem ve kuralları detaylı bir alandır. Ancak öncelikle insanların konuşma alışkanlıklarını normal bir düzeyde kazanmış olmaları ve bununla iletişim çatışması yaşamaksızın hayatlarını idame ettirebilmeleri gerekmektedir. Bu hususta vereceğimiz tavsiyelere gelin beraber bakalım:

 1. Mekanik Alıştırmalar yapın

Her gün kitap okumayı alışkanlık haline getirerek en az yarım saat kitap okuyalım ve bunun 5-10 sayfalık bir kısmını yüksek sesle bağırmadan seslendirelim. Birkaç kez duyulan bir sesin ya da sözcüğün bireysel olarak tekrar edilmesiyle hatalar azalabilir. Sesli kitap uygulamalarındaki kitapları dinleyelim. Onları seslendiren sanatçıların vurgu ve tonlamalarına odaklanarak kendimiz de güzel seslendirmeye gayret ederek tekrar çalışması yapalım.

 1. Anlamlı Alıştırmalar yapın

Türkçeyi güzel ve doğru konuşan insanlarla sohbet etmeye ya da konferanslarını dinlemeye gayret edelim. Sohbetlerimizde gerektiğinde kısa ve öz bir şekilde konuşmaya çalışırken gerektiğinde de konuşmalarımızı hikayeler ve örneklerle süsleyerek uzatalım. Dilin kurallarını ve yapılarını öğrenmek için soru cevap tekniğini de uygulamalısınız. Düşünmeden verilen otomatik cevaplar değil , anlamlı cümleler kurmaya özen gösterin

 1. Beden dilini kullanın
  Konuşma becerisinin kazanılması için dilin kurallarını yani dil bilgisini ve telaffuzu iyi bilmek gerekir. Buna karşın iletişim kurmada sözel olmayan davranışlar da önemlidir. Ses tonu ve tonlama, vurgu ve ritim, telaffuz ve ahenk, üslup, akıcılık, anlaşılabilirlik, söz dizimi, doğruluk, kelime zenginliği gibi becerilerin yanı sıra vücudunuzla da konuşmanızı etkili hale getirebilirsiniz. Böylece konuşmanızı dinleyen insanlar sizin heyecanınızı ve diğer tüm duyguları sizinle paylaşacaktır. Daha iyi bir iletişim kurmak için Bizleri dinleyen insanları konuşmaya dahil edelim ve konuşurken beden dilini de kullanmaya çalışalım.
 2. İletişimsel Alıştırmalar yapın
  Televizyonda yapılan politika, kültür, eğitim, sağlık ve spor gibi alanlardaki tartışma programlarını arkadaşlarımızla birlikte izleyelim. Buralarda hangi konuşmacıların diğer konuşmacılara nazaran daha ön plana çıktıklarına ve bunu hangi vasıflarıyla yaptıklarına odaklanalım. Program bittikten sonra arkadaşlarımızla sanki o programı başka konuklarla yeniden yapıyormuş gibi kendi aramızda kendi fikirlerimiz doğrultusunda doğaçlama bir şekilde yapalım. Bu tür alıştırmalar bizlere hem özgün düşünce üretebilme hem de hazırlıksız sorulara karşı irticalen cevaplar verebilme yeteneği kazandıracaktır.

Tiyatro ve drama gibi sosyal faaliyetlerde rol almaya çalışalım, böylece hem insanlara karşı rahat bakabilmeyi, rahat konuşabilmeyi ve vücut dilini rahat kullanabilmeyi kendimiz için bir lüks olmaktan çıkaralım hem de eğlenelim.

 1. Telaffuz becerinizi Destekleyin.
  Dil öğrenme, o dildeki sesleri çıkarmakla ve sözcükleri söylemekle başlar. Anadiliniz ile Türkçe arasındaki ses benzerliklerini ve farklılıklarını tespit edin. Bunun için dinleme çalışmaları yapmayı ihmal etmeyin. Dinleme yaparken ayırt ettiğiniz sesleri sıkça telaffuz edin. Telaffuz alıştırmaları için tekerlemeleri de öğrenebilirsiniz.

https://www.yee.org.tr/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: