Posted by: bluesyemre | February 3, 2022

Nasıl Felsefi Düşünülür? Görmeyi Öğrenmek: Bu Neden Bir Pipo Değil?

“Teorik bilgi anlatıyorsun öğreniyoruz ama bu bilgilerden yola çıkarak nasıl felsefi düşünebiliriz?” sorusu her sorulduğunda bu bilgileri sanat eserlerinde uygulayarak başlayabiliriz diyorum. O yüzden bugünkü videoda göstergebilimden, Ferdinand Saussure’un yapılsalcılığına, oradan Michel Foucault’un postyapısalcılığına değin felsefi fikirlerin imgeleri düşünmek konusunda bize ne nasıl kılavuzluk edeceğini göreceğiz.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: