Posted by: bluesyemre | February 6, 2022

Küresel Şehirler ve #İstanbul Prof. Dr. #RecepBozdoğan

Küresel şehirler, dünya üzerindeki sosyoekonomik faaliyetleri etkileyebilme ve yönlendirebilme kapasitesine sahip merkezlerdir.

İstanbul, Afro-Avrasya ana kıtasının merkezinde yer alan küresel bir şehirdir. Küresel düzeydeki rakiplerin etüt edilmesi amacıyla hazırlanan “Küresel Şehirler ve İstanbul” isimli kitap, dünyanın önde gelen küresel şehirlerini on farklı endeksteki performansları incelemekte ve İstanbul’a dair kapsamlı bir analiz yapmaktadır
.
Bunun yanı sıra; Türkiye’de bu alanda kaleme alınan en kapsamlı çalışma niteliğindedir ve küresel şehirlerin doğuşunu, gelişimini ve uluslararası konumunu incelemektedir. Eser, İstanbul’un geleceğe yürüyüşünün şekillendirilmesine yardımcı olabilecek bir başvuru kaynağı niteliğindedir.

Eserin sahibi Prof. Dr. Recep Bozdoğan, Türkiye’deki şehirlerin konumlarının küresel düzeyde güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla eseri kaleme almıştır.

İstanbul Ticaret Odası Yayınları
Yayın No: 2021-19
Yayın Yılı: 2021

https://www.kitapistanbul.org.tr/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: