Posted by: bluesyemre | February 21, 2022

Türkiye ile ABD’de enflasyon aynı sebepten mi artışta? (#DWTürkçe)

Enflasyon, dünyanın birçok ülkesini etkileyen ve 2022’de ülkelerin önemli gündem maddelerinden birisi olacak. Peki ama her ülkedeki enflasyonun sebebi aynı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yüksek faiz enflasyona neden oluyor” düşüncesi başka ülkelerde ve bölgelerde de geçerli mi? Yoksa her ülkede farklı etmenler mi devreye giriyor? Enflasyon konusunu, yükselen enflasyonun hem sebeplerini hem de etkilerini ABD, AB, Türkiye ve Kazakistan örnekleri üzerinden araştırdık.

00:56 ABD’de enflasyon 04:30 AB’de enflasyon 08:01 Türkiye’de enflasyon 12:06 Kazakistan’a enflasyon


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: