Posted by: bluesyemre | February 27, 2022

#AçıkBilim Nedir, Neleri Değiştirir? EELISA İTÜ (Webinar video kaydı)

İTÜ Kütüphanesi, bilimsel araştırmaların daha şeffaf ve iş birlikçi bir ortamda yürütülebilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Açık bilim çalışmaları kapsamında bilimsel araştırmalardan üretilen yayınların, verilerin ve araştırma sürecine ilişkin tüm detayların kolayca erişilebilir hale getirilerek bilimin özgür bırakılması hedefleniyor. İTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı açık bilim ve açık erişim konularında farkındalık etkinliklerine başlamıştır. Açık bilim uygulamalarının yaygınlaştırılması kapsamında bilgilendirme etkinliği 2 Şubat 2022 Çarşamba günü 10.00-13.00 saatlerinde çevrim içi olarak düzenlenmiştir. Etkinlik aynı zamanda İTÜ’nün ortakları arasında yer aldığı EELISA InnoCORE projesi kapsamında planlanan bir dizi etkinlikten ilkidir. 2022’de proje dahilinde gerçekleştirilecek uluslararası etkinliklere katılacaklar için temel oluşturacak bilgi paylaşımında bulunmak ve etkinliklerden üst seviyede verim alınmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Etkinlik Programı 0:05 – Giriş: Dr. Burcu Bulut (İTÜ) 1:11 – Açılış: Prof. Dr. Hür Bersam Bolat (İTÜ) ve Göknur Aslan (İTÜ) 11:40 – Açılış Konuşmacısı Tanıtımı, Prof. Dr. Yaşar Tonta (Hacettepe Üniversitesi) 13:10 – Açılış Konuşması: “Açık Bilim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek?” * “Bildirgelerden Uygulamalara, Açık Bilim ve Açık Erişim” Paneli 59:05 – Panel Başkanı: Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata (İTÜ) 1:03:41 – Konuşmacı Tanıtımı, Gültekin Gürdal (İYTE) 1:05:57 – “Bildirgelerden Uygulamalara, Açık Bilim ve Açık Erişim” 1:37:18 – Konuşmacı Tanıtımı, Doç. Dr. Zehra Taşkın (Hacettepe ve Adam Mickiewicz Üniversitesi) 1:39:11 – “Açık Bilimin Araştırma Performansı Değerlendirme Sürecine Entegrasyonu” 1:56:19 – Konuşmacı Tanıtımı, Aslı Vural (TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi) 1:58:06 – “Ufuk Avrupa’da Açık Bilim Uygulamalarına Yönelik Beklentiler” 2:20:21 – Konuşmacı Tanıtımı, Gülçin Kubat (İTÜ) 2:21:17 – “İTÜ’de Açık Erişim Çalışmaları ve Hedefler” 2:40:11 – Soru-cevap ve Düşünce Paylaşımları

Açık Bilim Nedir? Açık bilim, araştırma sürecinde üretilen bilimsel çıktıların, kullanılan kaynakların, yöntem veya araçların paylaşılmasının önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan şemsiye bir terimdir ve açıklık ilkelerini tüm araştırma döngüsüne yaymakla ilgilidir. Açık bilim uygulamalarının hayata geçirilmesi “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” arasında yer alan “nitelikli eğitim”, “eşitsizliklerin giderilmesi”, “barış, adalet ve güçlü kurumlar” hedeflerine ulaşmasını desteklerken, dezenformasyonu da en aza indirecektir.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: