Posted by: bluesyemre | March 24, 2022

#İstanbul ve #Su Belgeseli

22 Mart Dünya Su Günü özelinde hazırlanan Suyla Yaşam belgeselimizde küresel iklim krizinin sonuçlarını, tatlı su kaynaklarının önemini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaları ve İstanbul’daki su krizi tehditleri ile beraber uygulanacak su tasarruf tedbirlerini anlatttık.

Biz Neler Yapıyoruz?

İSKİ, şehrin ihtiyaçlarını karşılamak adına, yılda 1 milyar metreküpün üzerinde içmesuyu üretiyor. Dünyada bu miktarda suyun üretildiği çok az kent var.

Bugün İstanbul’un barajlarının toplam biriktirme hacmi 868 milyon metreküp, baraj ve regülatörlerin yıllık verimleri ise 1 milyar 660 milyon metreküp. Şehre verilen su miktarı ise yıllık bazda 1 milyar metreküpü aşıyor. Türkiye’deki içmesuyunun yaklaşık yüzde 20’si İstanbul’da tüketiliyor.

Böylesi bir tabloda, İSKİ olarak gerekli planlamaları yapıyor, yatırımları ise hızla hayata geçiriyoruz.

İSKİ olarak 2053 yılını esas alan İçmesuyu ve Atıksu Master Planı’nı hazırlıyoruz.

İnşa ettiğimiz içmesuyu tünelleri ile su dağıtımında meydana gelebilecek riskleri ortadan kaldırıyoruz.

Kısa zaman önce tamamladığımız Ömerli Emirli 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi, yapımına devam ettiğimiz Terkos, Taşoluk ve Şile içmesuyu arıtma tesisleri ile planladığımız Cumhuriyet İçmesuyu Arıtma Tesisi’yle gelecekte su arzında meydana gelebilecek sorunları, bugünden çözmeye çalışıyoruz.

İstanbul’un su kaynaklarını arttırmak amacıyla Melen Sistemi’ne yeni bir pompa grubu ilave ediyoruz.

Her bir damla suyun önemini bilerek, İstanbul’da kayıp-kaçak oranını düşürecek çalışmaları hızla yürütüyoruz. 2019 yılında yüzde 22,31 olan kayıp-kaçak oranını, 2021 yılında yüzde 20,52’ye düşürdük. Bu rakamı daha da aşağı çekmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerimizden arıttığımız atıksuları, yeniden arıtarak son dezenfeksiyon işleminden geçiriyor ve geri dönüşüm suyu elde ediyoruz. Bu suları daha sonra park ve bahçe sulaması ile sanayide kullanıyoruz.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: