Posted by: bluesyemre | April 2, 2022

Kriz Yönetimi ve Liderlik (Editör #AyşegülDüzgün)

Krizlerin hiç ortaya çıkmadığı bir dünyanın mümkün olmaması nedeniyle hiç beklenmedik bir anda işletmelerin çeşitli krizlerle karşı karşıya kalma ihtimali çok yüksektir. Krizlerle baş edebilmede en önemli faktörlerin başında kriz yönetme becerisine sahip bir lider gelmektedir. Öyle ki herhangi bir tür krizle karşı karşıya kalan lider, krizi nasıl yöneteceği ya da krizle nasıl baş edebileceği noktasında bilgi sahibi değil ise kriz anında paniğe kapılacak ve bu durum da krizi başarılı bir şekilde yönetememesi ile sonuçlanacaktır. Hâlbuki krize karşı hazırlık yapmış, kriz yönetim planını oluşturmuş, kriz yönetim ekibini kurmuş bir lider ise söz konusu kriz durumu ile daha kolay bir şekilde baş edebilecek hatta belki de kriz durumunu işletme adına fırsata dönüştürecektir. Kriz durumunda herhangi bir liderlik tarzının en doğru olacağını söylemek mümkün olmamakla birlikte bu kitap, çeşitli liderlik tarzları ile kriz yönetimi arasındaki ilişkileri sunarak işletme üst düzey yöneticilerine ve akademi dünyasına yol göstermeyi amaç edinmektedir. Bu amaç çerçevesinde kitapta; kriz yönetimi ile kriz yönetiminde stratejik, vizyoner, paternalist, karizmatik, hizmetkâr, otantik, transformasyonel, katılımcı, etik, otokratik, girişimci, eğitici, dijital, manevi, demokratik, sinerjik, kriz liderliği ve politik liderliğin etkilerinden söz edilmiştir.

https://www.nobelyayin.com/kriz-yonetimi-ve-liderlik-18187.html


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: