Posted by: bluesyemre | May 17, 2022

Bezmiâlem Vâlide Sultan Kültürel Mirası Projesi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Zeynep Görmezoğlu ve bağlı idari birimleri nezdinde 2018-2020 yılları arasında yürütülen ve Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ortaklığında, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen “Bezmiâlem Valide Sultan Kültürel Mirası Projesi”nin en önemli çıktısı olan “Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Koleksiyonu” nun sesli ziyaret videosu çekimi gerçekleştirilmiştir. Projenin akademik danışmanı, koleksiyon sergi alanının küratörü ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Nuran Yıldırım tarafından hazırlanan video, aynı zamanda Engelliler Haftası kapsamında işaret diline çevrilerek bu alanda farkındalık yaratılmıştır. Ziyaretçilerin çevrimiçi olarak koleksiyon alanımızı ziyaret edebilmelerini ve tüm eserler hakkında detaylı bilgi edinebilmelerini sağlamak amacıyla çekilen bu video sayesinde, köklü bir geçmişe sahip olan Üniversitemiz; kültürel mirasa verdiği önemi göstererek, bu zengin mirasın sürdürülebilirliği açısından ve her alanda fırsat eşitliği yaratılması adına, koleksiyon alanımızı engelli bireylerin de ziyaretine sunmuştur. Proje ile birlikte, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bünyesinde bulunan; tarihi arşiv niteliği olan kitap, belge, defter, albüm, sanat eserleri ve müzelik objelerden oluşan görsel koleksiyonun tasarlanması, mekânın müzecilik standartlarına uygun bir şekilde kurulması ve sergileme koşullarının sağlanması gerçekleştirilmiştir. Projenin akademik danışmanı, koleksiyon sergi alanının küratörü olan ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuran Yıldırım’ın müzecilik tarihi ve müze kurma bilgileriyle koleksiyon alanının çağdaş müzecilik standartlarına uygun hale getirilmesi süreçlerinde, proje yürütücüsü Üniversite Genel Sekreteri Dr. Zeynep Görmezoğlu, proje eş yürütücüsü Üniversite Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ve proje ekibiyle yaptığı çalışmalar ile birlikte, üniversite Yapı İşleri Direktörlüğünün mühendislik çalışmalarıyla ve Kütüphane Direktörlüğünün yapmış olduğu arşiv çalışmalarıyla “Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Koleksiyonu Sergisi” adıyla son derece kapsamlı ve nitelikli bir eser ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, bu çalışmalar ışığında koleksiyonun 360 derece sanal turu hazırlanarak, tüm halka açık çevrimiçi hizmet verilmektedir. Tüm bu çalışmalara ek olarak, proje sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, engelliler haftası özelinde engelli bireyler de düşünülerek, koleksiyon alanının işaret dili videosu çekilerek halkın hizmetine sunulmuştur. Videonun yayına hazır hale getirilmesinde Engelsiz Öğrenci Birimimize, Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğümüze ve Kurumsal İletişim Direktörlüğümüze teşekkür ederiz.

360 derece sanal tur için: https://sanaltur.bezmialem.edu.tr/Kol… adresini ziyaret edebilirsiniz.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: