Posted by: bluesyemre | May 23, 2022

Enflasyonun İşe Alım Piyasasına Etkisi Nedir?

Pandemi sonrası iş piyasasını ve işe alım sektörünü “benzersiz” olarak nitelendirmek kuşkusuz tüm işe alım uzmanları tarafından kabul gören bir gerçektir. Ancak bu benzersiz durumun sebebini sadece pandemi sonrası değişen çalışma dinamikleri ile açıklamak oldukça yetersiz kalacaktır.

Bu noktada global anlamda artan enflasyonun işe alım piyasasına etkisini detaylıca ele almakta fayda var. Artan enflasyon, sabit işgücü katılım oranı ile birleştiğinde ve işsizlikte beklenen düşüş sağlanamadığı takdirde şirketlerin felaket senaryoları ile karşılaşma ihtimalleri gitgide artıyor. Bunun önüne geçmek içinse her şirket kendi stratejisini kendisi belirliyor.

Pek çok ülkede yükselen enflasyon, zaten son derece rekabetçi olan yetenek pazarlarında işe alma ve elde tutma üzerindeki baskıyı oldukça yukarıya çekiyor.  İşverenler, ücret artışları ve daha cazip iş avantajları yoluyla yetenekleri işe almak ve elde tutmak için daha stratejik yaklaşımlar arıyor. Peki ya iş gücü piyasası yeni yaklaşımlara karşılık veriyor mu? Adaylar ve mevcut çalışanlar hayat standartlarını korumak istiyor. Bu sebeple daha yüksek fiyatlara ayak uydurmak için daha yüksek ücretler aradıkça ekonomistler yeni bir ücret enflasyonu bekliyorlar. Bunun işe alım piyasası üzerinde uzun vadede nasıl bir etkisi olacağını şimdiden öngörmek oldukça zor.  

Halihazırda doğru yeteneği bünyesinde barındıran bazı işverenler, çalışanlarının zaman içinde aynı yaşam kalitesinde olmalarını sağlamak için çalışan ücretlerini süreç içerisinde yeniden planlayıp bir adım öne geçtiler. Diğer taraftan bu adımı atmak için bekleyen işverenler ise uzun yıllardır yatırım yaptıkları yetenekleri kaybetme riski ile karşı karşıya kaldılar. Yetenek arayışı olan şirketler ise doğru yeteneği bulmakta zorlandıkları gibi cazip bir seçenek olmak için yüksek ücret teklifleri ile adayların karşısına çıktılar ya da daha az nitelikli adaylarla yetinmek zorunda kaldılar.

Küresel ekonominin de ivme kazanması ile işe alım profesyonelleri daha önce hiç görülmemiş bir canlılık yaşıyor. Çalışanlara olan talep arttıkça adaylar çok daha güçlü bir konuma yerleşerek mümkün olan en iyi ücreti ve en ödüllendirici fırsatları arıyorlar. Piyasanın neredeyse bir yıldır böyle olduğunu ve yakın zamanda da herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermediğini söylemekte ise hiçbir sakınca yok. Bu durumda enflasyonun işgücü piyasası üzerinde bu yıl Covid’den daha fazla etkisi olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söylemek mümkün. Bu süreçte ise işe alım uzmanlarının en etkin şekilde rol alması bekleniyor.

2021 yılı verileri ele alındığında iş gücü piyasasındaki değişimin en büyük nedeninin enflasyon olduğunu söylemek mümkün. Bununla birlikte elbette enflasyonun işe alım üzerindeki etkisi tekil değil. Dolayısı ile sadece ücret stratejisini enflasyonist ortama uyumlu hale getirmek şirketler için yetersiz kalacaktır.  Günümüz piyasasında üst düzey yetenekleri işe alma yeteneğini etkileyen başka faktörler de var. Bu bağlamda iş verenlerin öne çıkmak için farklı yöntemler de geliştirmesi gerekecektir. Para adaylar için oldukça önemli olsa da sonuçta tek odak noktası değil.  Koşulların oldukça rekabetçi olduğu bu durumda, deneyimlerimiz, işe alım süreçlerinde ve uygulamalarında yaşanacak dönüşüm, öne geçmek isteyen işveren ve işe alım profesyonellerinin hayatlarında fark yarattığını gösteriyor. Her şeyden önce işe alım süreçlerinde veriye dayalı bir sistematiğe geçerek ‘aday deneyimi’ ni destekleyen bir yaklaşım adayları çekmek noktasında oldukça önemli bir adım olacaktır.  Aynı zamanda adayların sosyal becerilerini de en iyi şekilde kullanabilecekleri bir işe alım süreci yöneterek onlara kendilerini geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı sunduğunuzu göstermeniz mümkün.  

Özetleyecek olursak ücret enflasyonu daha uzunca bir süre sektör bağımsız olarak iş dünyasını etkileyen en temel olgulardan bir tanesi olarak hayatımızda olmaya devam edecek. İçerisinde bulunduğumuz rekabetçi piyasada ise kaynak avantajı sağlamak adına işe alım profesyonelleri insan kaynağının geliştirilmesi ve doğru yönetilmesi noktasında şirketlerde kilit rol oynayacaklar.

https://hbrturkiye.com/blog/enflasyonun-ise-alim-piyasasina-etkisi-nedir


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: