Posted by: bluesyemre | June 7, 2022

Narsisizm ve Güç: Çağımızın Vebası Üzerine Prof. Dr. #CengizGüleç 25 Haziran 2022 Goethe-Institut Ankara 17:00

Prof. Dr. Cengiz Güleç
Narsisizm ve Güç: Çağımızın Vebası Üzerine

Sunum/Söyleşi

Narsisizm insanlık tarihi kadar eskidir; fakat günümüzde narsisistik olgular her zamankinden daha güncel ve yaygın durumdadır. Ünlü Amerikalı sosyolog Christopher Lasch, derin bir toplumsal çöküşün alameti olarak “narsisizm çağı”ndan söz eder. Başarılı siyasetçiler, idareciler ve yöneticilerin; sinema ve medya yıldızlarının ya da ünlü sporcuların gündelik hayatlarında narsisizmle sıklıkla karşılaşılmaktadır. Hepimiz bir ölçüde narsist değil miyiz? Olumlu ve olumsuz narsisizm arasında anlamlı bir ayrım yapabilir miyiz? Narsist kişiler, özgüven eksikliklerini telafi etmeyi umdukları için mi güç peşinde koşuyor? Narsisizm ile güç arasındaki ilişki esasen nedir?

Etkinlik US Atölyesi işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.

https://www.goethe.de/ins/tr/tr/sta/ank.html


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: