Posted by: bluesyemre | June 10, 2022

Okuma Kültürümüze Büyük Tehdit: Sansür ve Otosansür (#MineSoysal ve Konukları)

Eyvah Kitap!’ın yazarı Mine Soysal, yayıncılık deneyiminden, okurla sürekli iletişiminden, okuma kültürümüzü geliştiren uzun soluklu projelerden çıkarsamalarıyla okuma hak ve özgürlüklerini tehdit eden yaklaşım ve uygulamalara dikkat çekecek. Soysal, özellikle çocuk ve gençlik edebiyatı kitapları için sık rastlanan yasakçı uygulamaların olumsuz sonuçlarını göz önüne sererken, farklı alanlardan değerli uzman konuklarına söz veriyor. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı, Uluslararası Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, yayıncı Kenan Kocatürk, düşünce, ifade ve yayımlama özgürlüğünün anlamını, sansürün ulaştığı boyutu özetliyor. Klinik psikolog-pedagog İnci Vural, çocuklukta edinilen özgürce okuma ediminin duygusal ve düşünsel katkısını çok yönlü tanımlıyor. ODTÜ GVO Özel Okulları’nda eğitim yöneticisi, şair Cahit Ökmen, öğrencilerin okul yıllarında kitapları ve edebiyatı sevmesinde öğretmenin ve ebeveynin belirleyici rolünü aktarıyor.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: