Posted by: bluesyemre | June 15, 2022

Masalın Aslı (İslamlaş[tırıl]an Ermeniler: Hemşinliler Belgeseli)

Derler ki Tanrı yeryüzünü yarattıktan sonra halkları bir bir dağıtmaya başlar yeryüzüne. Ama o kadar çok halk vardır ki sıkılır sonunda ve elinde kalanları öylece Kafkasya’ya serpiştirir. O gün bugündür bir halklar mozaiği, bir renkler cümbüşüdür, Kafkaslar. Her birinin benzer yanları, farklı yanları ve elbette farklı hikayeleri var bu halkların. Bugün Artvin’in Hemşin ilçesinde yaşayan halkın da öyle. Hemşinli deyip geçiyoruz. Oysa ardında derin bir miras var… *** Masalın Aslı belgesel dizisinin bu bölümünde, Hemşinlilerin ardındaki derin mirasın peşine düştük…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: