Posted by: bluesyemre | June 17, 2022

İslam’ın Kutsal Taşı Hacer-ül Esved ve Tanrıça Kibele

Kibele; en eski Anadolu tanrıçalarından biri olarak bilinmekle birlikte kökeni milattan önce 6500-6000 yıllarına kadar uzanıyor ve hikayesi antik insanların şahit olduğu bir asteroid düşmesiyle değişiyor. Kibele Hristiyanlıkta Meryem Ana, Yunanlarda Artemis, Sümerlerde İnanna , Babil’de İştar, Roma’da Diana, Nebatilerde Allat ve İslam’da Hacerü’l-esved mi oldu ? Bu dinlerin ortak sembolü ise tanrıçanın bir kara taş ile özdeşleşmesidir. Dinler tarihine yön veren bu antik inancın şekil alışını birlikte inceliyoruz.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: