Posted by: bluesyemre | July 22, 2022

Kurumsal Amacınız Değiştiğinde Stratejinizi Güncellemek

Kurumsal bir strateji belirlemesi için görevlendirilen yöneticileri ilgilendiren kilit soru şudur: “Bu şirketin nihai amacı nedir?” Neyse ki bu soruyu cevaplarken benimsenmesi gereken temel yaklaşım, U.S. Business Roundtable tarafından açıkça belirlenmiştir. U.S. Business Roundtable, Ağustos 2019’da Apple’dan Walmart’a kadar 181 şirketin CEO’su tarafından imzalanan “Bir Şirketin Amacına İlişkin Açıklama”yı yayınladı. Bu açıklama bir şirketin “müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, topluluklar ve hissedarlar” dahil olmak üzere tüm paydaşların yararı için var olması gerektiğini belirtiyor. U.S. Business Roundtable 2021 yılında bu yaklaşımı tekrar onayladı.

Bir şirketin var olma nedenini ele almak Unilever ve Patagonia gibi şirketler tarafından yıllardır benimsenmiş bir tutum olsa da, 2019’da yapılan açıklama adeta küçük bir devrim niteliğindeydi. Açıklama, bu tutumun artık ana akımın bir parçası olduğunu gösterdi.

Açıklama ayrıca Roundtable’ın konumunun değiştiğine işaret etti. Daha önceki yıllarda Roundtable, bir şirketin öncelikli amacının hissedarların ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu öne sürmüştü. 2007-2008 Küresel Mali Krizinin ardından Roundtable, tek bir grubun kurumsal amacın odağı olamayacağını fark etti -işletmeler tüm paydaşlarının ihtiyaçlarını dikkate almalıydı.

Konuyla ilgili endişe verici şey, birçok şirketin paydaş odaklı bir amaç yolunda ilerlemenin tüm gerekliliklerini kavrayamamasıdır. KPMG tarafından yapılan bir araştırmanın gösterdiği gibi paydaş odaklı amacın gurur, çalışan bağlılığı ve moral gibi alanlarda olumlu etkileri olduğu kesin. Ancak paydaş odaklı amacın stratejik planlamanın yürütülme şekli konusunda da önemli etkileri vardır ve sürekli takip edilmesi gereken kurumsal bir sorumluluğu beraberinde getirir. Peki bu durum gerçek hayattaki firmalar için nasıl sonuçlar doğuruyor ve ayrıca siz ile işletmeniz için ne anlama geliyor?

Çok Sayıda Ölçüt

BHP, piyasa değeri baz alındığında Avustralya’nın en büyük şirketidir ve en değerli ikinci şirket olan Commonwealth Bank’tan yaklaşık yüzde 50 daha fazla değere sahiptir. BHP’nin 2017 yıllık raporuna göre, şirket amacı yalnızca hissedarlara odaklıydı. Şirket, “doğal kaynakların keşfi, geliştirilmesi ve pazarlanması yoluyla uzun vadeli hissedar değeri yaratmayı” amaçlamıştı. 2019 yılından sonra ise amacın kapsamı genişletildi: “Daha iyi bir dünya inşa etmek için insanları ve kaynakları bir araya getirmek.”

Bu değişikliğin yarattığı etki, BHP’nin kurumsal stratejik planlamasında açıkça görülebilir. Şirketin 2017 faaliyet raporunda, hissedar odağına yönelik olarak finansal performans ve risk yönetimi konularına ağırlık verildi. En güncel faaliyet raporu ise BHP’nin “toplumsal değere” katkısını vurgulayarak çok daha geniş ve etki yaratan bir kurumsal tona sahip. Şirket, kendi performansını, bünyesindeki kadın çalışanların yüzdesi, sera gazı emisyonları, yerel halktan çalışan sayısı ve çevresel ile sosyal programlara yapılan yatırımlar gibi sonuçlar üzerinden değerlendiriyor. Şirketin çok daha geniş bir paydaş grubuna yatırım yaptığı ve bunun etkisini ölçtüğü oldukça açık.

Commonwealth Bank, piyasa değeri baz alındığında Avustralya’nın en büyük ikinci şirketi ve ülkenin en büyük bankasıdır. 2017 yılında bankanın belirlenmiş bir amacı yoktu. Ancak, 2017 yıllık raporunda “en önemli stratejik önceliğin müşteriler olduğunu” belirttiler. Çalışanlardan söz edilirken bile, müşteriler için yapabileceklerinden bahsedilmişti.

Şimdiyse şirket konumunu değiştirdi ve en güncel yıllık raporunda, kurumsal amacının “müşterilerin ve toplulukların finansal refahını iyileştirmek” olduğunu belirtiyor. Bu önemli bir genişleme. Yıllık raporun bir parçası olan yönetim kurulu başkanının raporu, “tüm paydaşlar için sürdürülebilir sonuçların” altını çiziyor ve “tüm paydaşlar için en iyi sonuç dengesine ulaşmanın öneminin farkında olduklarını” söylüyor. Bu vurgu, yönetim kurulu başkanı ve CEO’nun 2017 yıllık raporundaki ortak açıklamasında yer almıyor.

Woolworths, Avustralya’nın en büyük süpermarket zinciri. Bazı hesaplamalara göre Woolworths, Avustralya’nın lider markası. 2017’de Woolworths, kurumsal amacından emin değildi ve iki açıklama yaptı. Biri kalite sunmaya, özellikle de “müşteriler” ve “insanlar” için “hayatı kalitelileştirmeye” odaklandı. Diğeriyse: “Sermayeyi etkin bir şekilde dağıtarak ve gruplara yönelik hedeflerimizi yerine getirerek hissedar getirilerine odaklanıyoruz.” şeklindeydi.

Şimdiyse şirket, önceki açıklamalarından ve hissedarlardan bahsetmekten bir hayli uzaklaştı. Son açıklaması şöyle: “Daha iyi bir yarın için birlikte daha iyi deneyimler yaratmak.” Bu açıklamanın kurumsal stratejik planlama üzerindeki etkisi hissedarlar, müşteriler, ortaklar, tedarikçiler, çalışanlar ve topluluklardan oluşan paydaş grupları genelinde sağladığı daha geniş metrikler yelpazesi aracılığıyla görülebilmektedir.

KPMG, Avustralya’daki “dört büyük” muhasebe firmasından biri. Business Roundtable’ın açıklamasından önceamaç yolunda adımlar atmış ve bunu yapmanın kurumsal strateji belirleme üzerindeki etkisine uygun bir örnek oluşturuyor. CiscoHasbroDeloitte ve Intrepid Group dahil olmak üzere diğer birçok işletme gibi KPMG de C-seviyesinde bir Chief Purpose Officer (Amaç Başkanı) atamıştır. Bu kişi, “verilen kararlarda yönetim kuruluna ve ortaklara meydan okumak ve kararların amaç ve değerlerle uyumlu olmasını sağlamakla” görevlidir.

İlerideki Görevler

Uzun yıllardır şirketlere yaptığım danışmanlık deneyimimden yola çıkarak çalışanların “yönetim modaları” konusunda sağlıklı bir şüpheciliğe sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Kurumsal stratejik planlamanızda bunun farkında olmanız gerekir. Yöneticiler, misyon beyanları üzerinde çalıştılar. Şirketlerinin vizyonu üzerine düşündüler. Kuruluşlarının değerlerini ayrıntılarıyla incelediler ve sık sık bunların etkilerini merak ettiler. Şimdi, kurumsal amacı dikkate almaları isteniyor.

Net bir amacı olan şirketlerin amacı olmayanlardan daha iyi olduğuna dair pek çok kanıt olsa da bunu sağlamak için çok sıkı çalışmak gerekir. Aşağıda tamamlamanız gereken görevlerin kısmi bir listesi bulunuyor. Bunlar sadece her büyüklükten işletmedeki CEO’lara ve kurullara değil, aynı zamanda liderlik pozisyonlarındaki üst düzey yöneticilere de yönelik görevler.

  1. Çalışanlarınızı paydaşlarınızın ihtiyaçları konusunda eğitin. Buna topluluklardaki kişilerin ihtiyaçları da dahildir. “Hissedar değerini maksimize etme” konusundaki eski zihniyete saplanıp kalan çalışanlar, özellikle finansal rollerde çalışanlar, değişikliği sağlarken zorlanacaklar. Bu noktada da kurum kültürünün etkileri bulunuyor.
  2. Kurumsal strateji planlama sürecine katılımı genişletin. Strateji tasarımında kilit paydaşların önemini kavradıktan sonra, stratejinizin mümkün olduğunca onlarla birlikte oluşturulduğundan emin olmak mantıklı olacaktır.
  3. Ayrıntılı bir strateji ile kurumsal amacınızın gerçekleştirilmesini sağlayın. KPMG, diğer pek çok şirket gibi, kurumsal amaç doğrultusunda bir strateji yürütülmemesinin bir şirkete büyük zarar vereceğini kabul etti. Birçok işletme bu alanda yetersiz kalıyor.

Amaca yönelik şirketler modern çağın bir parçası ve inanıyorum ki uzun süre var olacaklar. Sonuç olarak, kurumsal stratejik planlama yöntemleri değişmek zorunda kalacak ve gelişmeye devam edecek.

https://hbrturkiye.com/blog/kurumsal-amaciniz-degistiginde-stratejinizi-guncellemek


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: