Posted by: bluesyemre | July 25, 2022

Türkiye’de ve Avrupa’da Verilerle Çocuk

Meryem Hazal Çamurcu

TÜİK, ‘’İstatistiklerle Çocuk’’ raporunu yayınladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile yapılan sayıma göre, 2021 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken bu nüfusun 22 milyon 738 bin 300’ünü çocuklar oluşturuyor. Çocukların cinsiyetlerine baktığımız zaman, erkek çocuk nüfusun oranı %51,3 iken kız çocuklar ise %48,7 oranında. Toplam nüfustaki orana bakarsak, Türkiye’deki toplam nüfusun %26,9’u çocuk. Geçtiğimiz yıllarla kıyaslarsak, 1970 yılında toplam nüfusun %48,5’i çocukken 1990 yılında ise bu oran %41,8’e indi. Çocuk nüfusunun istikrarlı biçimde azaldığı görülüyor ve bunun da devam edeceği öngörülüyor. 2030 yılında %25,6, 2040 yılında %23,3, 2060 yılında %20,4, 2080 yılında ise %19 olması bekleniyor.

Avrupa Birliği ülkeleri arasında çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu ülke ise %23,9 ile İrlanda. İrlanda’yı Fransa ve İsveç takip etmiş. Oranın en düşük olduğu ülke ise %15,8 ile İtalya geliyor. İtalya’yı %15,9 ile Malta takip ediyor. Avrupa Birliği’ndeki çocuk nüfus ortalaması ise %18,2. Türkiye %26,9 oran ile Avrupa Birliği ülkelerinin çok üstünde.

Türkiye’deki illere baktığımı zaman ise çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il %45,2 ile Şanlıurfa. Şırnak %42,3 ile ikinci sırada yer alırken üçüncü sırada ise %40,1 ile Ağrı geliyor. Çocuk nüfus oranının en az olduğu il %17,3 ile Tunceli. Tunceli’yi %17,8 ile Edirne ve %18,4 ile Kırklareli takip ediyor.

Çocuk yaş gruplarının dağılımına baktığımız zaman, Türkiye’deki evlerin %45,3’ünde 0-17 yaş grubu en az bir çocuk var. 0-17 yaş grubunda en az bir çocuğun olduğu evlerin en yüksek olduğu illerin başında %71,6 oranı ile Şanlıurfa geliyor. Evlerin toplamına bakıldığı zaman ise 0-17 yaş grubunda bir çocuk bulunanların oranı %19,1 iken iki çocuk bulunanların oranı ise %15,8. Bunun yanında, üç çocuk olanların oranı %6,7, dört çocuk olanların oranı %2,3 ve beş ve daha fazla çocuk olanların oranı %1,5.

Bir başka önemli veri de Türkiye’deki yaş gruplarının oranı. 0-4 yaş grubunun oranı %26, 5-9 yaş grubunun oranı ise %29,1. Bunların yanında, 10-14 yaş grubundaki çocukların oranı %28,3 iken 15-17 yaş grubundaki çocukların oranı %16,5. 2016 yılına baktığımız zaman ise 0-4 yaş grubu için %28,2 ve 5-9 yaş grubu için %27,7, 10-14 yaş grubu için %26,3 ve 15-17 yaş grubu için %17,3 şeklinde olduğu görülüyor. Bu verilere göre, alt yaş gruplarının oranının azaldığı görülüyor.

Çocuk oranlarının yanında bebeklerle ilgili veriler de ilgi çekici. 2020 yılında canlı doğan bebek sayısı 1.112.859.  Doğan bebeklerin 570.892’si erkek, 541.967’si ise kız bebek. Canlı bebeklerin %2,9’unu ikiz, %0,1’i üçüz ve daha fazla çoğul doğumlar oluşturmuş. Kız bebekler arasında en çok kullanılan isimler Zeynep, Elif ve Asel. Erkek bebekler arasında en çok kullanılan isimler Yusuf, Alparslan ve Miraç. 0-17 yaş grubundaki erkek çocukların en çok kullandıkları isimler ise Yusuf, Mustafa ve Mehmet. 0-17 yaş grubundaki kız çocuklarının en çok kullandığı isimler ise Zeynep, Elif ve Yağmur. Kızlarda Zeynep ve Elif, erkeklerde ise Yusuf isimleri hem bebeklerde hem 0-17 yaş grubunda en çok kullanılan isimlerden.

Kaynak:

TÜİK, “İstatistiklerle Çocuk 2021”

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Cocuk-2021-45633


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: