Posted by: bluesyemre | July 31, 2022

Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Fizik Temelleri #RecepTapramaz

Bu kitap, yenilenebilir enerji ve ilgili teknolojilere kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır ve bu alandaki teknolojilerin teorik temelini bir ölçüde içermektedir. Kitapta bu alanla ilgili herkes için bilgiler bulunsa da ağırlık olarak lisansüstü eğitim düzeyindedir. Yenilenebilir enerji ve benzer uygulama alanlarında uzmanlaşmak ve teknoloji geliştirmek isteyen farklı disiplinlerde yetişenler için kısmen bir tekrar ve kısmen alandaki uygulamaları tanıtmak ve temel fizik bilgilerini vermek amacına bağlı kalınmıştır. Enerjide büyük oranda dışa bağlı olan Türkiye, bu ihtiyacını ciddi oranda yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayabilir. Öte yandan, ithal edilen ve çevre için zararlı olup milyonlarca yıl önce toprak altına gömülen fosil yakıtların sınırlandırılması da elzemdir. Yenilenebilir enerji alanında ülkemizde uzun yıllardan bu yana hidroelektrik santralleri kullanılmaktayken son yıllarda güneş panelleri ve rüzgâr türbinlerinin kullanımı yaygınlaşmıştır. Ek olarak hidrojen enerjisi, güneş ısı bacaları, güneş enerji kuleleri hatta bir binanın hiç enerji kullanmaksızın uygun mimari ile doğal havalandırması, sebze ve meyvelerin kurutulması, yelkenli gemiler, yel değirmenleri, su değirmenleri gibi işlem, araç ve tesisler de bu bakımdan yenilenebilir enerji kapsamındadır. Temiz enerji olması yanında stratejik önemi nedeniyle nükleer enerji de kitaba dâhil edilmiştir. Yenilenebilir enerji teknolojileri sürekli geliştiği için yeni yazılacak kaynak kitaplarla teknolojilerin gençlere aktarılması temennimizdir.

https://www.nobelyayin.com/kitap_18514.html


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: