Posted by: bluesyemre | August 1, 2022

Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Etkinlik ve Verimlilik Analizi

Amaç: Bu çalışmada özelleştirme programına alınan Türkiye elektrik dağıtım şirketleri performansının etkinlik ve verimlilik açısından incelenmesi hedeflenmektedir. Yöntem: Veri zarflama analizi ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği İndeksi kullanılarak etkinlik ve verimlilik analizi yapılmıştır. Etkinlik ölçümünde, ölçeğe göre sabit getiriyi dikkate alan girdi odaklı CCR modeli ve ölçeğe göre değişen getiriyi dikkate alan girdi odaklı BCC modelleri denenmiştir. Malmquist Toplam Faktör Verimliliği İndeksi ile ilgili dönemde toplam faktör verimliliklerindeki değişme ve bu değişimin kaynakları açıklanmıştır. Bulgular: Verimlilik 2013 yılında en düşük, 2016 yılında ise en yüksek seviyeyedir. En büyük toplam faktör verimliliği artışı 2013-2014, düşüşü ise 2014-2015 döneminde gerçekleşmiştir. Sektörün bir bütün olarak toplam faktör verimliliği artışı yıllık ortalama %10,5’tir. Çalışma sonuçları, karar birimlerinin etkinsiz çalıştığını ve dağıtım şirketlerinin hizmet verdikleri bölgelerdeki refah düzeyi farklılıklarının etkinlik üzerinde belirgin bir etkisi bulunmadığını göstermektedir. Özgünlük: Çalışmada elektrik dağıtım şirketlerinin hem etkinlik hem de verimlikleri 2012-2018 dönemi için incelemiştir. Enerji sektörünün önemi sebebiyle bu konu araştırılmaya değer görülmüştür. Çalışma bu nedenlerle özgün nitelik taşımaktadır.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/verimlilik/issue/71523/968983


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: