Posted by: bluesyemre | August 5, 2022

Yurt Dışında İş Ararken Neleri Göz Önünde Bulundurmak Gerekir?

Son zamanlarda azalan kişi başı milli gelir ve artan işsizlik sebebiyle yurt dışında çalışmak daha da cazip hale gelmiştir. Bunların sonucunda, artan sayıda kişi yurt dışında iş aramaya başlamıştır. Hatta, bu güncel bir akım haline geldi.

Yurt dışında çalışma seçenekleri değerlendirilirken çeşitli faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yazımızda, yurt dışında iş aramayı düşünenlere yardımcı olabilmek amacıyla bize göre göz önünde bulundulması gereken altı kriteri irdeledik.

Her şey kişisel tercihlerle başlar. Birçok kişi bir değişiklik yaratmak için yurt dışında yaşamayı belirli bir süreliğine de olsa denemek istemektedir. Ayrıca, ülkenin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik durum da birçok kişiyi bu arayışa itmektedir. Yurt dışına gidildiğinde kariyer merdivenlerini tırmanmak Türkiye’dekine göre çok daha zor olabilir. Özellikle yöneticilik alanında yükselmek oldukça emek ister fakat uzmanlıkta olanaklar nispeten daha geniştir. Bununla birlikte, kişisel zevkler ve beğeniler bazı insanların yurt dışındaki yaşam tarzına imrenmesinde ve uzun vadeli olarak ülke dışında çalışmak istemesinde önemli birer etkendirler.

Hedeflenen ülke(ler) önemlidir. Ülke seçiminin birçok alana doğrudan veya dolaylı etkisi vardır. Öncelikle, çalışma ve yaşam kültürünün kişinin değer yargılarıyla uyumlu olması, orta ve uzun vadedeki yaşam tatminini etkileyecektir. Öte yandan, ülkede konuşulmakta olan dili yeni öğrenecek birisi olmak ya da dile hâkim olmak kişinin ve ailesinin konumunu derinden etkileyecektir. Son olarak, Türkiye’ye olan mesafe de önemlidir.

“Ülke seçenekleri değerlendirilirken sadece iş bulabilme imkanı değil;

ülkenin kültürü, dili ve ulaşılabilirliği dikkate alınmalıdır.”

Çalışılacak firma seçilirken dikkatli davranılmalıdır. Firmanın türü önemlidir. Küçük firmalar daha hızlı işe alırlar ve genel olarak dinamiktirler. Bu tür firmaların hızlı öğrenme eğrisi ve kariyer gelişimi açısından olumlu yönleri bulunmaktadır. Öte yandan, büyük firmaların işe alım süreçleri daha yavaştır. Büyük firmalar genelde yurt dışından uzmanlık üzerine çalışan aldıkları için kariyer gelişimi beklendiği kadar hızlı seyretmeyebilir. Orta büyüklükteki firmalar ise, ikisinin dengeli bir bileşimidir. Bununla birlikte, çalışılacak olan firmanın ilk iş izni almada, iş izni değişiklerinde ve sonrasında daimî oturum hakkı kazanmada etkisi büyüktür.

Dahası, yapılacak iş talep görmelidir ve uzun vadede geçerli olmalıdır. Örneğin, teknoloji alanındaki işler günümüzde oldukça talep görmektedir ve bu işlerin orta vadede geçerliliğini koruması beklenir. Kişisel olarak da Andrea Clarke’ın Future Fit adlı kitabında belirtmiş olduğu gibi uzun dönemde yaratıcılık gerektiren işler daha çok revaçta olacaktır.

Gelir göz önünde bulundurulmalıdır. Elde edilecek gelirin satın alma gücü önemlidir. Salt olarak maaşın Türkiye’deki karşılığını düşünmek çoğu zaman eksik ya da hatalı kararlara sebep olabilir. Yaşanılacak olan yerin, genel masraflar üzerindeki etkisi çok yüksek olup; bu etken göz ardı edilmemelidir.

Bundan başka, kazanılacak olan brüt gelirin yıllık olarak ifade edilen elinize geçecek miktarı ciddi oranda değişebilir. Kötü sürprizlerle karşılaşmamak için elinize ne geçeceğini detaylıca araştırmak mantıklı olacaktır.

Uzun dönemli fırsat ve riskler hesaba katılmalıdır. Günümüzde birçok kişi yurt dışına gittiğinde uzun süre kalmak istemektedir. Bu arzunun ilerideki kariyer imkanları üzerinde etkisi büyüktür. Bir iş değişikliği gerekliliğinde, gideceğiniz alanda sektörler arası iş değiştirme imkânı olup olmadığı ve sizin yetkinliklerinizin gitmeyi hedeflediğiniz ülkede aranan işgücünün niteliklerine uyup uymadığı çok önemlidir. Birçok firma sadece belirli bir iş tanımına uygun kişiyi alıp, bu kişiye uzun süre aynı konumda çalıştırmayı öngörmektedir. Özellikle bir yere uzman olarak gidiyorsanız,yukarıya doğru ilerleme imkânı daha azdır. Bu durumda “Hele bir başlayalım da kervan yolda düzülür.” anlayışı ile yükselme hedefleri olan insanların yurtdışına gidip gitmemeyi enine-boyuna değerlendirmeleri uygun olacaktır. Yapılan her tercihin bir fırsat maliyeti vardır. Türkiye’de kariyerinizde yukarıya doğru ilerleme imkânınız varsa; bunu bir kenara itip, kısa vadede çekici gelebilecek bir gelir için herhangi bir işe balıklama atlamayı detaylıca düşünmenizi tavsiye ederiz.

Diğer kısıtlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Bireysel durum önemlidir. Evli bir kişinin iş ararken göz önünde bulundurulacağı kriterler bekar bir kişiden çok daha farklı olabilir. Özellikle çocuklar da varsa okul durumu ve yaşanacak çevre daha da önem kazanmaktadır. Ebeveynlerine bakmak durumunda olabilecek kişilerin gidilecek olan ülkenin ulaşım koşullarını düşünmesi gerekmektedir. Ayrıca kişinin kendi sağlık durumu da önemlidir. Kronik rahatsızlıkları bulunanların sağlık hizmetlerine erişimi iyice araştırmaları gerekmektedir.

Yurt dışında çalışmak önemli bir karardır. Geleceğe olabilecek etkisi de büyüktür. Bu nedenle önermiş olduğumuz altı faktöre bütünsel bir biçimde bakmak yararlı olacaktır. Bu faktörlerin ağırlıkları kişinin verdiği öneme göre değişebilir.

Eğer yurt dışında çalışmak size marjinal bir fayda sağlıyorsa, verilen zahmetlere değmeyebilir. Ancak, sağlanan fayda radikal ise değerlendirilmesi daha uygundur. Nerede çalışılırsa çalışılsın, sahip olunan kapasitenin en üst düzeyde kullanımı nihai amaç olmalıdır. Jocelyn K. Glei Maximize Your Potential adlı kitabında kapasitemizi en üst düzeyde kullanabilmemiz için yapılması gerekenlerden bahsetmiştir.

Öte yandan, akılda tutulmalıdır ki yurt dışına gitmek bir kaçış değildir. Yurt dışında da zorluklar vardır.

  “Taş yerinde ağırdır.”

Kişinin kendi ülkesindeki çalışma alanları yurtdışındakilere göre önemli ölçüde daha geniştir. Bu yüzden, öncelikle yurtiçindeki imkanlar değerlendirilmelidir. Eğer bu imkanlar herhangi bir kişisel ya da profesyonel sebep yüzünden değerlendirilemiyor ise, bahsettiğimiz faktörler göz önünde bulundurularak yurt dışındaki çalışma olanakları düşünülmelidir.

https://hbrturkiye.com/blog/yurt-disinda-is-ararken-neleri-goz-onunde-bulundurmak-gerekir


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: