Posted by: bluesyemre | September 4, 2022

Milli Mücadele Belgeseli (30 Ağustos Özel Belgeseli)

Bu video 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanmış özel bir videodur. Videoda Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkış hazırlıklarını ve İzmir’in kurtuluşuna kadar geçen süre içerisindeki başarılarını göreceksiniz. İyi seyirler…

Sevr Antlaşması PDF:http://www.ttk.gov.tr/wp-content/uplo…

Mondros Antlaşması PDF: http://www.ttk.gov.tr/wp-content/uplo…

Video içinde belirtilen kaynaklar:
“Nutuk, Truva Yayınları, S.25, ‘Samsun’a Çıktığım Gün Genel Vaziyet”
Mustafa Kemal’in Ceket Ödünç Alması: (Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar, s.41)
Amasya Genelgesi: (Nutuk, s.49, “Sivas’ta Genel ve Milli bir Heyet Toplama Kararı”)
Atatürk “Savaşa gereğirse er Olarak gideceğim” : (Atatürk’ün Özel Mektupları, Sadi Borak, Kaynak Yayınları, 4. Baskı, 1998. S.30-31)
Rawlinson ile Görüşme: (Kemal Arıburnu, Atatürk’ten Anılar, İş Bankası, Kültür Yayınları, 2. Baskı, 1976, s.15-16)
Geldikleri gibi giderler: Milli Mücadele Hatıraları, Kahraman Yusufoğlu, “Geldikleri Gibi Giderler”, Yılmaz Kitabevi, 2015)
Çerkes Ethem’in Yunanlara Sığınması:. (Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye’nin Kurtuluş Yılları, Orhan Duru. İş Bankası, 2. Baskı, s.109)

  1. İnönü ile alakalı gazete yayını: Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye’nin Kurtuluş Yılları, Orhan Duru. İş Bankası, 2. Baskı, s.113)
  2. İnönü ile ilgili telgraf: “(Nutuk, Truva Yayınları, Özel Baskı, Hazırlayan: Kemal Gurulkan, s.517)
    Zito Venizelos!: (Murat Çulcu, “Zito Venizelos!, Sevr’den İzmir’e”, E Yayınları, 2009)
    Çay partisi: (Celal Şengör, Dahi Diktatör, 16. Baskı, Ka Kitap, s.67)
    Büyük Taaruz Planı: Celal Şengör, Dahi Diktatör, 16. Baskı, KA Kitap, s.66.)
    Dumlupınar Yorumu: (Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, İş Bankası, 16. Baskı.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: