Posted by: bluesyemre | September 4, 2022

Suna-İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi 19. YY Türkiyesi’nde Sokak Satıcıları ve Fotoğrafları Salonu

En renkli öğeleriyle Türk gelenekleri ve Türk halk kültürü özünü yansıtıyor. Koç Üniversitesi Suna-İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi; geleneksel Türk halk kültürü öğelerini belgelemek ve yeni kuşaklara tanıtmak hedefiyle kurulmuştur. Suna ve İnan Kıraç tarafından Eski Antalya’nın merkezi Kaleiçi’nde korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli iki binanın satın alınmış, 1993-1995 yılları arasında restore edilmesinin ardından 18 Mayıs 1996 tarihinde ziyarete açılmıştır. Müze, Geleneksel Antalya Evi ve Aya Yorgi Kilisesi olmak üzere iki binayı kapsamaktadır. Bu bölümde 19. Yüzyıl Türkiyesi’nde Sokak Satıcıları ve Fotoğrafları konu edilmiştir. Suna – İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi Fotoğraf Arşivinden Bir Seçki 14. yüzyılın başlarında Batı Anadolu’da küçük bir beylik olarak tarih sahnesine çıkan Osmanlılar, 16. yüzyıl dünyasının en güçlü İmparatorluklarından biriydi. Giderek genişleyen sınırlar, İmparatorluğa çok katmanlı bir sosyo-kültürel çeşitlilik de kazandırmıştı. Ancak 19. yüzyılda Devlet’in içinde bulunduğu sıkıntılı ‘dağılma süreci’ ile bir yandan geniş topraklar hızla kaybedilirken, bir yandan da siyasi, hukuki, ekonomik düzenlemelerle sosyal değişimlerin ve yeniliklerin yolu açılmaktaydı. Osmanlı toplumunda yaşanan modernleşme paradigmasının somut bir örneği de fotoğrafla tanışmaktı. İlk yerli stüdyo 1850’de İstanbul’da açıldı. İmparatorluğun şehir panoramalarını, yapılarını, çarşı ağırlıklı günlük yaşam kesitlerini, zengin insan manzaralarını gösteren oryantalist yaklaşımlı fotoğraflar yabancılara ilginç gelince pazar giderek genişledi. Yeni stüdyolar açıldı, fotoğrafçılık Anadolu’ya da taşındı. 19. yüzyılın öncü fotoğrafçılarının bu ticari kaygılarla oluşturdukları tematik serilerden biri de çarşılarda, sokaklarda, medrese kapılarında, cami önlerinde, çeşme başlarında hemen her adımda rastlanan sokak satıcılarına aitti. Her yaş ve etnik gruptaki bu seyyar esnaflar, işlerini yaparken takındıkları tavırları, jest ve mimikleri, bağırtıları, çağırtıları, şamataları, nükteleri, hazırcevaplarıyla günlük yaşamın dinamik bir parçasıydılar. Sokak satıcılarına ilişkin fotoğraf çekimleri bazen varlıklarıyla tiyatro sahnesine dönüştürdükleri sokağın ortasında doğal halleriyle, bazen de stüdyoda kurgulanan enstantanelerle yapılıyordu. Antalya Arkeolojik zenginlikleriyle ünlü tarihi kent konumundadır. 1996 yılından bu yana hizmet veren Suna–İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü ve ona bağlı Kaleiçi Müzesi’nin fotoğraf arşivinden oluşturulan bu seçki, 19. yüzyıl Türkiyesi’nin toplumsal yaşam serüveninde rol alan, bugün birçoğu unutulup gitmiş sempatik oyuncularını, öncü fotoğraf ustalarının objektiflerine yansıyan biçimiyle tanıtmayı ve hatırlatmayı amaçlamaktadır. Sergide eski fotoğrafların yanı sıra, Antalyalı Seramik Sanatçısı Sadrettin Savaş’ın karikatürize yorumuyla yarattığı sokak satıcılarının özgün heykelcikleri de sergilenmektedir. Bu sergi 2011-2012 yıllarında Almanya’nın Nürnberg ve Berlin kentleri yanı sıra Antalya’nın çeşitli kurumlarında da gösterimde kalmıştır.

Kamera/Metin Yazım : Mehmet SÖKMEN
Seslendirme : Rüksan Atak SÖKMEN
Çekim Tarihi : 05.03.2018
Prodüksiyon Yapım Tarihi: 17.11.2018
Video Prodüksiyon Yapım, Yayın Ve Yönetmeni: Mehmet SÖKMEN – 0532 525 84 93
web: http://www.mehmetsokmen.tv


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: