Posted by: bluesyemre | September 15, 2022

Bilgi Nedir? #TahsinGörgün

Bilgi, insani varoluşun bir boyutudur. Varoluşun olgusal bir boyutu olduğu gibi (olan ile irtibat), beklentiler/umutlar ve talepler (olması gereken) ile irtibatlı bir boyutu da vardır. Aynı şekilde geçmişle irtibatlı olan boyut da, mevcudun geçmişi olarak, buna dahildir. İnsanın muhtelif boyutlarıyla kurduğu irtibat kadar, mevcudu şekillendirme gücü de, bir farkındalık olarak temayüz etmektedir. Temayüz edeni temyiz, taayyün edeni tayin, tulu’ edeni mütalaa, bilme olarak gerçekleşirken, temyiz, tayin ve mütalaa ile ortaya çıkan ikinci “varlığa” bilgi diyoruz. Bu varlık, insani varoluşun bir vasfı/sıfatı olarak, onun varoluşunu daha farklı bir şekilde, “bilerek” sürdürmesine imkân sağlar. Varoluşu bilerek sürdürme, bilgiyi bir sıfat haline getirirken, bilerek sürdürme bir “beceri” haline geldiğinde, “bilmek” ile “olmak” özdeşleşmektedir. Bu çerçevede Tahsin Görgün, “Bilgi Nedir?” başlıklı sunumda bilginin mahiyeti üzerine etraflı bir mülahaza gerçekleştirildi.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: