Posted by: bluesyemre | September 19, 2022

21. Yüzyılda Joker Çalışan Olmak

21. yüzyıl becerileri, iş hayatının dönüşümüne hizmet eden ve bir yandan da dönüşümün gerektirdiklerini bizlere sıralayan bir liste durumunda. Yani bu yetkinlikler, hem ihtiyaçları hem de ihtiyaç duyulması gerekenleri bizlere hatırlatan bir konumda. Ancak değişimlere dönüşümlere adaptasyon hemen sağlanamadığı gibi, yetkinlik gelişimi de özellikle de uzun süredir iş dünyasında var olan insanlar için bir anda gerçekleşebilecek bir eylem olmayabiliyor. Bu sebeple bu yetkinlikler göz önünde bulundurulduğunda, bilhassa gençlerin kendilerini bu şekilde geliştirmeleri öne çıkıyor. Her ne kadar aldıkları eğitimlerin yeterli beceri setini sağlamadığı araştırmalarda öne çıksa da, gençlerin iş yaşamına girerek bunları deneyimlemeleri ve okul dışı faaliyetlerle bu becerileri kazanmaları öğütleniyor. Peki bunları uygulayan bir genç, bugün iş yaşamında hangi boşluğu dolduruyor? Yetkinlik setleri ve gerekli uzmanlık alanları çağa göre değişiyorsa, yıllardır kullanılan unvanların öneminde de bir değişim gerçekleşiyor mu?

‘’Title’’ Dünyası

Özgeçmiş hazırlama, sosyal medya mecralarında kariyer odaklı bir profil oluşturma gibi gereksinimler dahi kişilere bir ‘’title’’ belirleme zorunluluğu getiriyor. Zira unvanınızdan bahsettiğinizde spesifik olarak bir konumlandırmanın zihinlerde oluşması bekleniyor. Ancak 21. yüzyıl yetkinlikleri odaklı düşündüğümüz zaman, bireylerin uzmanlık alanlarının esnediği ve aynı anda pek çok pratiğin veya düşünce biçiminin uygulandığı bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü dijital bir yerli olarak doğan gençlerin belli yetkinlikleri kavrama ve kazanma becerisi daha hızlı olabildiği gibi, bu yetkinlikleri uygulamaya başlamanın getirdiği bir pratiklik de ortaya çıkıyor. Hal böyle olunca, pek çok alanda aynı anda çalışabilen veya destek olabilen bir çalışan için spesifik bir ‘’title’’ bulmak ve kişiyi o title içerisine hapsetmek yeterli olmuyor. Çok daha işbirliği içerisinde çalışılan, kreatif düşüncenin ön planda olduğu işlerde bu durum daha da karmaşıklaşıyor. Çünkü bir projenin içerisinde herkes, projenin ‘’her şeyi’’ haline gelebiliyor. İnsan Kaynakları birimlerinin mülakat yaptıklarında rastladıkları ‘’Ne iş olsa yaparım.’’ yaklaşımı normalde negatif bir algı oluşturken, bazen çalışma ortamlarında direkt uygulanan bir hale bürünebiliyor. Zira 21. yüzyıl becerileri gelişmiş ve gelişime de açık olan bir çalışan için çalışma ortamı, bir ‘’oyun alanı’’ haline geliyor. Yani çalışan bu alanda kendini ve becerilerini deniyor. Bu sebeple her işe koşan, pek çok alanda kompakt bir bilgiye sahip kişiler bir nevi ‘’joker eleman’’ olarak adlandırılıyorlar. Ancak hiçbir özgeçmiş, ‘’joker eleman’’ tabirini kapsayamıyor. Aksine pek çok işe koşabilecek bir insan profili negatif bir algı dahi oluşturabiliyor. Tabii bu doğrultuda kişilerin spesifik uzmanlıklarını ve yetkinlik alanlarında daimi gelişimlerini gözetmeleri de önemli bir etmen.

İş dünyasında yeni yetkinlik setleri geliştiği gibi, yeni birimlerin ve bu birimlere bağlı olarak da yeni iş rollerinin düşünülmesi gerekiyor. Bunlar belirlenirken de kişilerin esneme alanları, birlikte çalışacak insanların tasarımı da 21. yüzyıl şartlarına göre değerlendirilmeli.

İş, Sürdürülebilirlikte mi?

Meslek tercihi yapacak gençlerden iş hayatına yeni atılacak kişilere kadar pek çok kişinin popüler sorularından biri, neyde iş olduğu. Ancak bir meslek kolunun veya sektörün geleceğini tahayyül etmektense, kişinin gelişimini uzun ölçekli olarak pek çok alana adapte olabilir şekilde planlaması aslında en sürdürülebilir metodlardan biri. Zira pek çok iş kolu teknolojinin gelişimi ile beraber yok olduğu gibi, bazıları da tamamen biçim değiştiriyor. Teknolojinin gelişiminin ve ilerleyeceği rotanın karşısında duramayacağımıza göre kişilerin bu değişimlere açık ve kendilerini değişimlere hızlıca adapte olarak, onlara da ‘’yerli’’ olabilecekleri bir pozisyona getirmeleri en sağlıklı seçeneklerden biri olabilir. Bu yetkinliği geliştirmek de esasında title dünyası içerisinde, kişileri oldukça akışkan  bir zemine oturtuyor. Çünkü çalışanlar değişim dönüşümler esnasında kendine yeni bir alan açabilir hale geliyor. Bu da alışkın olduğumuzun aksine; kurumun çalışana ne yapması gerektiğini söylediği bir zeminin aksine, çalışanın kuruma ne katabileceğini sunduğu bir pozisyon oluyor. Bu tür kişiler iş hayatında şu an genellikle her işe koşturmaları ve kendilerine yeni alanları hızla açmaları sebebiyle ‘’joker’’ olarak görülseler de, en temelde 21. yüzyıl becerilerini kazanmış kişiler olduklarını söyleyebiliriz.

Son dönemde sıklıkla rastladığımız ‘’sürdürülebilirlik’’ konseptli iş ilanları, alışkın olmadığımız türde unvanları karşımıza çıkarıyor. Özellikle de etkisi büyük kurumsal şirketlerin buna yönelik ayrı genel müdürlükler açması, sürdürülebilirliğin ayrı bir iş kolu olarak düşünülmesi gerektiğini sorgulatmaya başladı. Bu durum; sürdürülebilirliği bir sosyal sorumluluk faaliyeti veya duyarlı bir duruş olarak düşünmekten çıkarıp, tamamen iş yapış kültürünün değişimine işaret eden bir konuma getiriyor. Ancak bu birimlerin oluşması ve buna yönelik kişilerin isitihdamı için uzun süre sürdürülebilirlik eksenli konuşmak, çevrede pek çok girişimin etki odaklı işler yaptığını gözlemlemek, 2030 hedeflerine daha da yaklaşmak gerekti. Zira başlangıçta bir ‘’yan kol’’ ya da bakış açısı gibi bakılan bir konu başlığıydı. Ancak ihtiyaçlar ve pek çok joker eleman olarak sınıflandırılan insanın varlığı, yeni bir iş alanının doğumunu destekledi. Bu durumun benzeri hadiseler, yakın gelecekte de pek çok ‘’joker’’ çalışanın isimlerinin değişimine neden olabilir.

Değer Odaklı İstihdamı Sağlamak

Özgeçmişlerde kişileri tek bir alana kısıtlamak yerine, bütüncül bir değerlendirme yaparak kişilerin en verimli olabileceği ama bir yandan da karşılıklı gelişimin sınırlanmayacağı bir metodolojinin çizilmesi; istihdamda en temel değişmesi gereken ihtiyaçlardan biri olabilir. Belki de bu değişim; çalışanların ‘’kaynak’’ yerine, ‘’değer’’ odaklı değerlendirilmesi için kilit olan noktalardan biri ve yıllardır değişmeyen bir birimin de adının değişimi için bir başlangıç noktası olabilir.

https://hbrturkiye.com/blog/21-yuzyilda-joker-calisan-olmak


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: