Posted by: bluesyemre | September 25, 2022

Dinden Uzaklaşan Türkiye Dr. #VolkanErtit

Din sosyologu Volkan Ertit’le sekülerizmi, laikliği, muhafazakarlık ve modernliği konuşuyoruz. Sekülerizm, sekülerleşme nedir? Laiklik ile sekülerlik arasındaki fark nedir? Türkiye muhafazakarlaşıyor mu? Türkiye dinden uzaklaşıyor mu? Sekülerleşmenin göstergeleri nelerdir? İnsanlar, toplumlar neden doğaüstü alanlara ihtiyaç duyar? Türkiye’de diyanetin toplumsal yaşama etkisi nedir? Gerçek İslam tartışmaları neden sonuçsuz kalıyor? Din sosyolugu neler yapar, neleri araştırır? İslamiyet her coğrafyada farklı mı yaşanıyor? Din ve dinimsi yapılar ne işe yarar? Kutsal nedir, kutsal yasaklar neden var? Ahlak ile din aynı şey midir? AKP süresince Türkiye muhafazakarlaştı mı? Din ile devlet işlerinin ayrılması neden gerekli? Liderlere olan tapınma neye dayanıyor? Halk inançları dine dahil midir? Sekülerleşme tartışmalarında gündem nedir? İnancın toplumsal yaşama yansımaları neler olmalı? AKP toplumu muhafazakarlaştırdı mı, sekülerleştirdi mi? Ateistlerin sayısı neden artıyor? AKP döneminde dinden uzaklaşıldı mı? Bir şey ne zaman din olur? Çağımızda din mi bilim mi yükselişte?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: