Posted by: bluesyemre | October 6, 2022

Uluslararası Gelenekten Geleceğe Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu Bildiri Kitabı

Bartın Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Gelenekten Geleceğe Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu’nun ilki, Bartın Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün ev sahipliğinde “Vefatının 50. Yıl Dönümünde Adnan Ötüken ve Cumhuriyet Dönemi Türk Kütüphaneciliği” teması ile 26 -28 Mayıs 2022 tarihleri arasında Bartın’da gerçekleştirildi.

https://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/lookAtPublications/bookDetail.xhtml?uId=2074


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: