Posted by: bluesyemre | October 17, 2022

Yıpranan Çalışanlar için 10 Altın Öneri

Tıpkı eşyalar gibi çalışanlar da yıpranır mı? Evet, yıpranır. Moral ve motivasyonu düşük, işe karşı ilgi ve isteği azalmış bir çalışanın yıprandığını söyleyebiliriz. Çalışan kimi zaman gönüllü olarak, kimi zamansa gönülsüz olarak yıpranabilir. Gönüllü yıpranma, çalışanın kendi isteğiyle işini bırakmasıdır. Gönülsüz yani istemsiz yıpranmada ise, çalışanın işine son verilir.

Monoton işler, işin stresli olması, terfi ve ilerleme fırsatlarının kısıtlı olması, kurumdaki yetersiz eğitim ve gelişim fırsatları, kişisel yaşamın olmaması, iş ortamı, aşırı iş yükü, gerçekçi olmayan hedefler, yöneticiye olan güvensizlik, kişi-kurum kültürünün uyumsuz olması, takım çalışmasının olmaması, düşük iş tatmini, motivasyon eksikliği gibi sebepler çalışan yıpranmasına neden olur.

Çalışan yıpranması kurumların üretkenliğini, verimliliğini azalttığı, büyümesini ve gelişmesini engellediği için endişe verici bir durumdur. Yıpranma kurumlara öngöremedikleri maliyetleri getirmektedir. Bu maliyetin başında çalışana yapılan yatırım ve eğitim maliyeti gelir. Tüm bunlara ek olarak, kuruma finansal kayıplar ve müşteri kayıpları da yaşatır.

Srivastava ve Tiwari 2020 yılındaki çalışmalarında, yoğun iş seyahati, ofis-ev arası mesafe, fazla mesai, terfi olanağının olmaması gibi durumların çalışan yıpranmasını artırdığına; çalışanın yaşının büyük olması, iş çevresinden memnun olması, diğer çalışanlarla iyi ilişkilerinin olması, iş-yaşam dengesinin iyi olarak çalışan yıpranmasını azalttığına dikkat çekmişlerdir. Bennett vd. (1993), özel sektörde yaptıkları çalışmalarında, çalışana yüksek fayda sağlandığında yıpranmalarının azaldığını tespit etmişlerdir. Immaneni ve Sailaja (2019) ise, uzun çalışma saatleri, düşük iş profilinin çalışanların yıpranmalarında etkisi olduğunu belirlemişlerdir. Yönetimin çalışma saatlerini azaltması, çalışanların takdir edilmesi ile hizmet kalitesinin düzeleceği savunulmuştur.

Çalışan Yıpranmasının Üstesinden Gelmek İçin 10 Altın Öneri

Çalışanı motive etmek. Moral ve motivasyonu yüksek çalışanlarınız kurumu bir adım ileriye taşıma çabası gösterirler. Yönetim, çalışanların görüşlerini dikkate almalı, onları suçlamadan işi doğru yapma konusunda onları motive etmelidir. Motive çalışan daha az yıpranır.

Kişiler arası iletişime önem vermek. Biz sosyal varlık olan insanlar için iletişim önemlidir. Çalışanlar arasında sağlıklı, kaliteli bir iletişim sağlanırsa çalışan yıpranması azalır.  

İşe alımlarda kişi-iş uyumuna özen göstermek. İş yaşamında kişinin işe, işin de kişiye uyumu en önemli şeylerden biridir. Daha kişiler işe başlamadan işe alım aşamasında kişi-iş uyumuna özen gösterirseniz daha az yıpranan çalışanlarınız olacaktır.

Çalışma ortamını iyileştirmek. Çalışma ortamının gerek fiziksel gerek işin koşulları da bir çalışanın yüksek performans göstermesini etkiler. Bu sebeple çalışma ortamını iyileştirdiğinizde çalışan yıpranmasının önüne geçmek için bir adım atabilirsiniz.

Çalışanın emeğinin karşılığını vermek. Emeğinin karşılığını aldığını düşünen bir çalışanınız varsa, canla başla kurumunuz için çaba gösterecektir. Bu yüzden çalışanınızın emeğinin karşılığını adaletli, objektif bir şekilde vermelisiniz. İşinden memnun ve emeğinin karşılığını alan bir çalışanın işten ayrılma ihtimali daha düşüktür.

Yeni işe alımlar yapmak. Çalışanın iş yükünü kolaylaştırmak adına yeni istihdam sağlanmalıdır. İşe alımlar yaptığınızda hali hazırdaki çalışanlarınız daha az yıpranacaktır.

Çalışanları cesaretlendirmek. Bir kurum için cesur çalışan motive, kendini işe adamış bir çalışandır. Çalışan yıpranmasını azaltmak için kurumunuzda çalışanlarınızı cesaretlendirmelisiniz. Buna yönelik yeni teşvik ve ödüller uygulayabilirsiniz.

İş-yaşam dengesine önem vermek. İşi ve yaşamı dengeleyebilen çalışanlarınız varsa, daha az yıpranırlar. Çalışanlarınızın daha az yıpranmasını istiyorsanız kurumunuzda iş-yaşam dengesini sağlamaya yönelik destekleyici faaliyetlerde bulunmalısınız.

Adaletli bir yönetim tarzını benimsemek. Çalışanlarınızın yıpranmasının önüne geçmek için adil bir yönetim anlayışını benimsemelisiniz. Tabii ki, bunu da çalışanlarınıza hissettirmelisiniz.

Eğitimlere önem vermek. Kurumda, çalışanların becerilerini geliştirme ve iyileştirmeye yönelik eğitimler düzenleyebilirsiniz.

Kuşkusuz bu önerileri gerçekleştirmede yöneticilere büyük rol ve sorumluluklar düşmektedir. Kurumların çalışan yıpranmasını göz önünde bulundurup, durumu değerlendirmesi gerekmektedir. Yıpranmanın azaltılması için öngörüde bulunulması ve buna yönelik stratejiler belirlenmesi gerekir. Kurum, en büyük zenginliği olan insan kaynağının değerini bilmeli, oluşabilecek yıpranmanın önüne geçmelidir.

https://hbrturkiye.com/blog/yipranan-calisanlar-icin-10-altin-oneri


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: