Posted by: bluesyemre | October 18, 2022

İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) Yayınevi

İTÜ Yayınevi’nin başlangıç tarihi, Osmanlı Devleti’ndeki ilk Türkçe kitabı yayımlamış olan İbrahim Müteferrika’nın mirası matbaa takımları ile, Mühendishane hocası Abdurrahman Efendi başkanlığında kurulan Mühendishane Matbaası’na (1797) dayanmaktadır1. Mühendishane Matbaası’nda ilk kitap, kuruluş yılında basılmış olup Âşirefendizade Derviş Mehmed Hafid tarafından düzenlenmiş olan tarihi Mehâh-i Miyâh’dır (Su Risâlesi, 1797)2. Mühendishane Matbaası’nda basılmış ilk eserler ile birlikte, İTÜ Nadir Eserler Kataloğu’na ve 1930 yılı sonrasında basılan İTÜ yayınlarına sırasıyla aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz:

1. https://istanbultarihi.ist/288-istanbuldaki-ilk-turk-matbaalarinda-basilan-kitaplar
2. https://kutuphane.itu.edu.tr/arastirma/nadir-eserler
3. https://kutuphane.itu.edu.tr/arastirma/itu-yayınlari

1 Beydilli, K. (1995). Türk Bilim ve Matbaacılık Tarihinde Mühendishane – Mühendishane Matbaası ve Kütüphanesi (1776-1826). Eren Yayıncılık, Beyoğlu, İstanbul.
2 Beydilli, K. (2015). Antik Çağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi – Cilt 7. İstanbul’daki İlk Türk Matbaalarında Basılan Kitaplar. Ed. Coşkun Y. Aydın, M.A, İBB Kültür A.Ş. Yayınları, Topkapı, İstanbul.

https://ituyayinevi.com/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: