Posted by: bluesyemre | October 19, 2022

İSNAD Atıf Sistemi – Açık Erişim Akademik Yazım ve Kaynak Gösterim Sistemi

İSNAD, sosyal ve beşerî bilimler alanında atıf ve kaynak göstermede görülen standart gereksinimin giderilmesi amacıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin proje desteği ile 2018 yılında geliştirilen akademik yazım ve kaynak gösterme sistemidir. İSNAD’ın tam metnine ve web versiyonuna erişim ücretsizdir. Üniversiteler, yayınevleri ve araştırmacılar, açık erişim lisansı ile hizmete sunulan İSNAD’ı ücretsiz şekilde kullanabilmektedir. Ekim 2022 itibari ile 37 Enstitü/Üniversite, yüksek lisans ve doktora tezlerinin yazımında ve 136 hakemli dergi, makale yazımında İSNAD’ı kullanmaktadır.

İSNAD’ın İngilizce, Arapça ve Farsça çevirileri de ücretsiz olarak kullanıma sunulmuştur. Azerice, Kırgızca, Özbekçe ve diğer Türk dillerine çeviri çalışmaları devam etmektedir. İSNAD; Zotero, EndNote ve Citavi gibi atıf yönetim araçlarıyla da kullanılabilmektedir.

İSNAD Türkçe, İSNAD Atıf Sistemi, https://www.isnadsistemi.org

İSNAD İngilizce, ISNAD Citation Style,  https://www.isnadsistemi.org/en/

İSNAD Farsça, Şîvenâme-i İstinâddehî be Reveş-i İSNAD: https://doi.org/10.55709/okuokutyayinlari.19

İSNAD Arapça, ISNAD Nizâm Tevsîki’l-Merâci’: https://doi.org/10.55709/okuokutyayinlari.29

İSNAD’ın kullanımının yaygınlaşması ve akademik yazım araçlarıyla kullanımının öğrenilmesi amacıyla ücretsiz olarak seminerler düzenlenmekte ve ders videoları İSNAD Akademi TV’de yayımlanmaktadır. Yazım sürecinde öğrencilere, İSNAD web sitesi üzerinden kullanıcı desteği de sağlanmaktadır.

Bilindiği üzere dünya yüzünde 6.000’den fazla kaynak gösterim stili bulunmaktadır. Bunlar bilim dalına göre farklılık göstermektedir. Anket ve mülakat gibi güncel veri kullanan bilim dallarında yazar soyadından hemen sonra yayın tarihi belirtilerek atıf yapılması (metin içi sistemi) tercih edilmektedir. El yazmaları, arşiv belgeleri ve klasik eserler gibi en eski yazılı kaynağa ulaşılmasını gerekli gören bilim dallarında ise yazar adından sonra kaynak adının belirtilmesi (dipnotlu sistem) uygulanmaktadır. İSNAD’ın hem metin içi hem de dipnotlu versiyonu bulunmaktadır. Bununla birlikte her iki versiyonda yazılan akademik metinlerde, kaynakçada referans bilgileri aynı şekilde düzenlenmektedir. Kaynakçanın tek formatta hazırlanması, kaynakça verisinin “temiz veri” olarak sunulmasına olanak sağlamaktadır.  

Türkçenin bilim dili olarak benimsenmesi hedefine ulaşılmasında, Türkçe olarak geliştirilmiş bir akademik yazım ve kaynak gösterme sisteminin varlığı önem taşımaktadır. İSNAD, kullanıcılardan gelen görüş ve önerilerle geliştirilmeye devam edecek ve ücretsiz şekilde erişilebilir olmayı sürdürecektir.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: