Posted by: bluesyemre | October 20, 2022

19. Yüzyıl Türkiye’si ve Türk Modernleşmesi #ÁrminiusVámbéry

Árminius Vámbéry, İstanbul’a ilk geldiği zamanla kırk yıl sonrasını mukayese ederek Osmanlı bürokrasisini, Türk kadınlarını ve modernleşmeyi ele alır. Vambery’nin en önemli iddiası, 40 yıl içinde Türkiye’de çok şeyin değiştiği ve halkın tüm yenilikleri gönülden istediği ve benimsediğidir. Ona göre, Osmanlı idaresi bile halkın gerisinde kalmıştır. Yeniliklere milli bir biçim vermek isterler. Oysa Osmanlı halkı, kökten değişimler ister ve bu değişimlere hasrettir.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: