Posted by: bluesyemre | October 31, 2022

Mindfulness Tüm Taraflar için Sonuçları İyileştirebilir

Mindfulness’ın iş yerindeki faydaları herkesçe biliniyor. Araştırmalar, diğer yararlarının yanı sıra odaklanmayı geliştirip tükenmişlik duygusunu azaltabileceğine de dikkat çekiyor. Yeni araştırmalar, mindfulness egzersizlerinin tarafların daha iyi çözümlere ulaşmalarına yardım ederken çok taraflı kazancın da yolunu açarak müzakereleri zenginleştirebildiğini ortaya koydu.

Araştırmalardan birinde, araştırmacılar 8 milyon dolar eden bir endüstriyel tesisin satış fiyatı hakkında sahte bir pazarlık için katılımcıları rastgele alıcı ve satıcı çiftlerine ayırdı. Kısa bir mindfulness seansı ile başlayan çiftlerin yarısının 8 milyon doları ikiye bölme olasılıkları, mindfulness seansı ile başlamayanların üç buçuk katıydı.

Başka bir çalışmada, yarısı yine bir mindfulness seansı ile başlayan katılımcı çiftleri, bir kişinin sadece fındığın kabuklarıyla ilgilenirken diğerinin sadece iç kısımlarını istediği klasik bir müzakere alıştırması olan senaryoyla 3 bin fındığı nasıl böleceklerine karar vermek zorunda kaldı. Mindfulness seansı alan çiftlerin, diyelim ki her kişinin bin 500 bütün fındık yerine 3 bin kuruyemişin istenen kısımlarını aldığı sözde bütünleştirici bir anlaşmaya varma olasılığı, diğerlerinden üç kat daha fazlaydı.

Tatil planları hakkında müzakereleri içeren daha sonraki bir çalışma, mindfulness’ın karşılıklı kazanç şansını artırdığını da ortaya koydu. Olaydan sonra katılımcıları araştırarak ve bağımsız gözlemcilerin müzakerecilerin sohbet oturumlarını analiz etmesini sağlayarak araştırmacılar, benmerkezci bir odaktan daha geniş bir perspektife geçiş anlamına gelen öz aşkınlığın, etkinin yüzde 80’inden fazlasından sorumlu olduğunu belirlediler.

Araştırmacılar, böyle bir uygulamaya her iki tarafın da katılımının gerektirdiğine dikkat çekerek, “Amaç ister bireysel kazanımları artırmak isterse işbirliği temelli anlaşmalara varmak olsun, müzakereciler müzakereye başlamadan önce kısa bir mindfulness uygulamasından faydalanmalıdır” diyor. 

ARAŞTIRMA HAKKINDA “Going Far Together by Being Here Now: Mindfulness Increases Cooperation in Negotiations,” Theodore C. Masters-Waage ve ark. (Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2021)

https://hbrturkiye.com/dergi/mindfulness-tum-taraflar-icin-sonuclari-iyilestirebilir


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: