Posted by: bluesyemre | October 31, 2022

Yetenek Nasıl Yönetilir?

Saat dokuz ve beş arasında sizi motive eden şey ne kadar para kazandığınız mı yoksa yaptığınız işten dolayı duyduğunuz tatmin duygusu mudur? Ekip liderleri ve yöneticiler dahil tüm çalışanlar bu soruların cevabını arıyor. Örneğin sadece Amerika’da kasım ayında motivasyonunu kaybeden ve işten ayrılanların sayısı dört milyonu aşıyor. Bunun gibi araştırmalar da yetenek yönetiminin 21. yüzyıl şirket becerisi haline geldiğini gösteriyor. Ancak yetenek yönetiminde alınan maaş, iş – yaşam dengesi gibi faktörler asıl mesele gibi gözükse de yazar Daniel Pink’ göre bir çalışanın içsel motivasyonunu etkileyen ve yeteneği elde tutmada başarı getiren temel üç faktör bulunuyor. Bu faktörlerin başında ise çalışanların yaptığı işi anlamlı bulması yer alıyor.

İşi Anlamlı Bulmak

McKinsey’in “Help Your Employees Find Purpose or Watch Them Leave” konulu makalesine göre çalışanların yüzde 70’inin yaptıkları işte amaç ve anlam arıyor ve artık yaptıkları işin dünyaya kattığı değer ile de ilgileniyor. Mesela toplum refahını gözeten ve sürdürülebilir yaşam gibi konulara önem veren şirketler çalışanlarıyla ortak bir amaçta buluşabiliyor. Nitekim, Harvard Business Review Türkiye’nin düzenlediği “İnsan Kaynaklarında Yol Haritası: Bağlılık ve Taahhüdü Artırmak” webinarı konuşmacılarından Dr. Ecmel Ayral’ın, “Bağlılığın kökünde anlam ve amaç arayışı yatar.” cümlesi de anlam ve amaç duygusunun yetenek yönetimindeki önemini vurguluyor.

İşinde Özerk Olmak

Özerk olmak, sorumluluk almak her ne kadar Z kuşağına yakıştırılsa da her jenerasyonu etkiliyor. Jody Thompson ve Cali Ressler 2003 yılında geliştirdikleri ROWE (Results- Only Work Environment) modeli ile iş hayatındaki 9 -5 kuralını yıkıyor ve sonuç odaklı çalışma ortamının önemini anlatıyorlar. Bu modele göre çalışanlar istedikleri bir saat diliminde işe geliyor. Tek şart işlerini yapmaları. Kullanıcıları arasında Best Buy’ın da bulunduğu çalışma modelinde çalışanlar yaptıkları işe odaklanabiliyor. ROWE sonuçlarını değerlendiren Tammy Erickson kaleme aldığı Harvard Business Review makalesinde çalışacağı saati seçen çalışanların verimliliğinde ve şirkete sadakatlerinde artış olduğunu söylüyor.

Özerklikle benzerlik gösteren ve yaratıcılığın yönetim anlayışından bağımsız olması gerektiğini vurgulayan bir diğer zaman dilimi de “kişisel zaman” olarak tanımlanıyor. İnsan doğasındaki merak ve özgürlüğü açığa çıkaran bu zaman diliminde çalışanlar fikirleriyle deney yapabiliyor. İş dünyasındaki örneklere bakacak olursak; Paul Bucheit Gmail’i kişisel diliminde yaratıyor. Kodlama yarışmasında (hackathon) bir araya gelen Facebook bilgisayar programcıları “Beğen” butonunu “kişisel zaman” diliminde ortaya çıkarıyor. University of Dartmouth’ta yapılan bir çalışma her 5 bin çalışandan 250 kişinin doğal mucit olduğunu, bunlar içinden 25’inin kurum içi girişimci olabileceğini söylüyor. Ve yine aynı çalışma girişimci ruhunun ve yaratıcılığın para ile ölçülmediğini; özgürlüğün ilham olabileceğini belirtiyor.

Çalıştığı Alanda Ustalık Kazanmak

“…. Kişinin yaptığı iş, yeteneğine uygun mu diye onu seyretmen gerekmez. Sadece gözlerine baksan yeter.” der W. H. Auden. Yaratıcılık, işini yaparken insanın kendini unutması ile ortaya çıkar. Daniel Pink’in içsel motivasyonu etkileyen unsurlardan biri olarak gördüğü ustalık kavramını Martin Seligman insanların sahip olduğu güçlü yönler olarak tanımlar. Çalışanların güçlü yönlerini kullanarak bir alanda ustalık kazanmaya çalışması çaba göstermekle eş değerdir. Ve çaba, yapılan her işe anlam katacağı gibi doğası gereği iş ve çalışan arasında bir bağ kurar.

Paul Jarvis “Tek Kişilik Şirket” kitabında “Çalışanlar nadiren para ve maaşla motive olurlar; işleri ile rollerini kendilerine en uygun şekilde yeniden icat etmeye daha çok meyillidirler.” der. Çalışanın iç motivasyona sahip olması ve işinde kendini gerçekleştirebilmesi bireyin motivasyonunu etkiliyor. Çalışanına bu alanı tanıyan şirketler de yetenekleri yönetiminde diğer şirketlere nazaran daha az zorlanıyor.

https://hbrturkiye.com/blog/yetenek-nasil-yonetilir


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: