Posted by: bluesyemre | November 28, 2022

İngilizce sunumlarınızda kullanabileceğiniz 24 konuşma kalıbı @seval_kaygisiz

 1. To get down to business: İşe dönmek, asıl konuya gelmek. Now that we’ve opened the discussion, let’s get down to business. (Tartışmayı başlattığımıza göre/Madem ki tartışmayı başlattık, işimize dönelim.)
 2. To think big: Büyük düşünmek, büyük hayaller kurmak If you want to make money, you need to think big. (Para kazanmak istiyorsanız büyük düşünmelisiniz.)
 3. To get the upper hand: Büyük avantaj sağlamak The closed-door negotiations just add to the skepticism that the taxpayers will ever get the upper hand. (Kapalı kapılar ardındaki müzakereler, vergi mükelleflerinin bir gün büyük avantaj sağlayacağına dair şüpheleri artırıyor.)
 4. To go over: Gözden geçirmek, üzerinden geçmek Would you mind going over that again, please? (Bunun üzerinden tekrar geçer misiniz, lütfen?)
 5. To move on: Devam etmek We’re running out of time, so let’s move on please. (Zamanımız daralıyor, bu nedenle devam edelim lütfen.)
 6. I’d like to thank everyone for coming today. (Bugün geldiğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum.)
 7. By the end of this session: Bu oturum sonunda By the end of this session, you will know how to write a report.(Bu oturum sonunda nasıl rapor yazılacağını öğreneceksiniz)
 8. Agenda: Toplantı gündemi I would like to draw your attention to the agenda. (Dikkatinizi toplantı gündemine çekmek isterim.)
 9. The first item on the agenda is social media. (Gündemin ilk maddesi, sosyal medyadır.)
 10. To learn the ropes: Alışmak, işin nasıl yapıldığını öğrenmek Welcome to our company. Your manager will help you learn the ropes. (Şirketimize hoş geldiniz. Yöneticiniz işin nasıl yapıldığını öğrenmenize yardımcı olacaktır.)
 11. Could you all check that your phone is on silent or airplane mode, please? (Telefonunuzun sessiz modda veya uçak modunda olup olmadığını kontrol edebilir misiniz lütfen?)
 12. If you have any questions outside of the agenda today, please save those until the end. (Bugünkü toplantı gündeminin dışında kalan herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bunları sona saklayınız.)
 13. Game plan: Strateji How are you going to market this product? What is your game plan? (Bu ürünü nasıl pazarlayacaksınız? Stratejiniz nedir?)
 14. ASAP (As soon as possible): En kısa zamanda I’ll get back to you ASAP. (En kısa zamanda size dönüş yapacağım.)
 15. Feel free to share your questions in the chat. (Sorularınızı sohbette paylaşmaktan çekinmeyin.)
 16. Please put your microphone on mute to keep disruptions to a minimum. (Kesintileri/karmaşaları minimumda tutmak için lütfen mikrofonunuzu sessize alın.)
 17. Bottom line: Uzun lafın kısası, sonuç olarak The bottom line is that there is nothing new here. (Sonuç olarak, burada yeni bir şey yok.)
 18. No strings attached (nsa): Koşulsuz We made this offer with no strings attached. (Bu teklifi koşulsuz yaptık.)
 19. What are your thoughts on these issues? (Bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?)
 20. Could you explain that in more detail? (Bunu daha detaylı açıklayabilir misiniz?)
 21. Thank you for your time and participation today. (Bugünkü zamanınız ve katılımınız için teşekkür ederiz.)
 22. The ball is in your court: Top sizde I have completed the report. The ball is in your court. (Raporu tamamladım. Top sizde.)
 23. On the same page: Aynı görüşte, ortak görüşte We need to make sure that we are on the same page. (Aynı görüşte olduğumuzdan emin olmalıyız.)
 24. Let me briefly summarise what we’ve discussed today. (Bugün konuştuklarımızı kısaca özetleyeyim.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: