Posted by: bluesyemre | December 5, 2022

İşe Tutkun Çalışanlara Sahip Olmanın 1O Etkili Yolu

Çok çalışmanın iyi yanı, işe tutkun olmak… Hem çok çalışıp hem de işini çok sevmek mümkün mü? Evet, işe tutkun çalışanlar hem çok çalışırlar hem de yaptıkları işten keyif alırlar.

İşe tutkunluk, ilk olarak Kahn (1990) tarafından ele alınan bir kavram. Kavramın İngilizcesi “work engagement/job engagement”. Kişinin işine dört elle sarılması, kendisini işine adaması anlamına geliyor.

İşe tutkun birey, kendisini işine adar. Çalışan işine karşı istekli ve motivedir. İşiyle kendisini özdeşleştirir. İşe tutkun bireyler, psikolojik olarak iyi ve verimli çalışanlardır. Aynı zamanda motivelerdir. Kendilerine faydalı oldukları için gerek kuruma gerekse müşterilere fayda sağlarlar. Enerjileri yüksektir, kendi kendilerine yeterler. İşlerinde yüksek performans sergilerler.

İşe Tutkun Çalışanlara Sahip Olmanın 10 Yolu

Onlara özerklik verin. Çalışanlarınızın üzerinde baskı hissettirmeyin. Onlara özgür olduklarını ve yapıcı olduğunuzu gösterin. Onlara özgür alan tanıyın, işleri kendi uygun gördükleri biçimde yapsınlar. Aynı zamanda zaman ve mekandan bağımsız hissederlerse işlerine daha tutkuyla yaklaşacaklardır.  Her zaman demokratik yönetim anlayışını benimseyin. Onlara inisiyatif verin, kararlara katılmalarını sağlayın. Hele ki günümüzde yeni kuşağı göz önünde bulundurursak kararlarını kendileri alabildiğini hisseden, yöneticilerinin onları desteklediği ve serbest bıraktığını hissederek daha verimli çalışan bir yeni nesil için daha da doğru bir politika olacaktır.

Adil olun. İşe tutkun çalışanlara sahip olmak istiyorsanız bir çalışanınızı diğer çalışanınızdan ayırmayın. Tüm çalışanların eşit olduğunu ve onlara değer verdiğinizi hissettirin. Ücret, terfi, performans değerlendirme, ödüllendirme gibi kurumda tüm konularda hakkaniyetli davranmak önemlidir. Davranışlarınızla onlarda adil olduğunuza dair güven duygusu oluşturmalısınız.  

Destek olun/takdir edin/teşekkür edin. Kurumunuzda çalışanlarınızı her konuda destekleyin. Yanlarında ve destek olduğunuzu da onlara mutlaka hissettirin. Destek olmanın yanı sıra gerektiğinde çalışanınızı başarısı için takdir edin, ona teşekkür edin. Basit şeyler gibi görünse de genellikle eksik kalan şeyler… Herkes takdir edildiğinde ve teşekkür edildiğinde mutlu olur. İşe tutkun çalışanlara sahip olmak için en değerli kaynağınızın çalışanlarınız olduğunu unutmayın.

Kişilik özelliklerini iyi bilin. Her birey birbirinden farklıdır. Hepimizin kişilik özellikleri farklı. Çalışanlarınızın ne tip kişilik özelliklerine sahip olduğunu iyi bilin ve elbette onlara ona göre davranın. Onları çok iyi tanıyın. İstek ve beklentilerini doğru anlayın. Kişilik özelliklerine uygun yeni işler verip inisiyatif almalarını sağlayın.   

Kurumda iş yaşam dengesine önem verin. İş kadar yaşamsal faaliyetler de önemlidir. Yedi yirmi dört iş yapılmaz. İş kadar yaşama da önem verip çalışanınızın işi ve yaşamlarını dengeleyebilmesine olanak sağlayın. Bunun için iş yerinde sosyal aktivitelerle molalarda çalışanlarınızın iş stresinden uzaklaşmalarını sağlayabilirsiniz. İşi ve yaşamı dengeleyebilen çalışan hem işine daha tutkun hem de daha mutlu ve verimli bir çalışan olacaktır.

Farklılıkları yönetin. Her çalışanımız farklı birikim, deneyim ve yeteneklere sahip. İşe tutkun çalışanların sayısını artırmanın bir yolu da farklılıkları önce doğru tespit etmek, tanımak ve ona uygun biçimde yöneterek çalışana yaklaşmaktır. Özellikle yeni gelen kuşakta farklılıkları yönetmenin daha da önemli olduğunu atlamayın.

İşe alımda kişi-iş uyumuna dikkat edin. İşe tutkun çalışanlara sahip olmanın başka bir yolu da öngörülü olmak, henüz işe alım aşamasındayken kişinin işe ve işin kişiye uygun olup olmadığına bakarak, doğru karar almaktır. Kişi ve iş uyumu yakalanırsa işe tutkun çalışanlara sahip olmanız kolaylaşacaktır.

Motivasyon artırın. Çalışanlarınızı iyi tanıyıp onların özelliklerine göre gerekli motivasyon araçlarını tespit edin, onları ödüllendirin. Ücret, terfi, prim, çeşitli ödüller, hediye çekleri, tatil ödülleri, iş dışı aktiviteler, kurum içi farklı konularda eğitimler ve etkinlikler bunlardan birkaçı olabilir. Olabildiğince eğlenceli bir çalışma ortamı ve kültürü yaratın.

Sağlıklı iletişim kurun. İşe tutkun çalışanlarınız olmasını istiyorsanız olmazsa olmazınız açık, net ve sağlıklı kurulan bir iletişim olmalı. Onlarla empati kurmalı, doğru geribildirimler almayı, açık net iletişim ilkesi uymak hedeflenmelidir.  

Uzaktan/hibrit çalışmaya imkan sağlayın. Şüphesiz günümüz iş yaşamı pandemi dönemi sonrası farklı bir yöne evrildi. Pek çok kurum uzaktan veya hibrit çalışma düzenini alışkanlık edindi. Hele ki işlerin her yerde yürüyebildiği bir sektördeyseniz çalışanlarınızın sürekli olarak ofisten çalışmalarını beklemeyin. Olabildiğince esnek olun ve onlara uzaktan/hibrit çalışma olanağı sağlayın. Özellikle zaman ve mekandan bağımsız çalışmayı seven yeni kuşağın işe tutkun olmalarında büyük fayda sağlayacaktır.

İşe tutkun çalışanlarınız olduğunda verimlilik ve üretkenlikte artış, çalışan performansı, moral, motivasyonunda artış olacaktır. Bunun yanı sıra, daha mutlu çalışanlara sahip olacaksınız. İşe karşı tutkun olan çalışanlara sahip olmak çok zor diye düşünmeyin. Bu adımları uygulayabilirsiniz.

Mutlu, motive çalışan, işe tutkun çalışan, kuruma kalpten bağlı, kurum için daha çok çaba harcayan çalışan demektir. Unutmayalım ki mutlu kurum olmanın yolu, mutlu ve işine tutkun çalışanlara sahip olmaktan geçer.

https://hbrturkiye.com/blog/ise-tutkun-calisanlara-sahip-olmanin-1o-etkili-yolu


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: