Posted by: bluesyemre | December 9, 2022

Kullanıcılar ve Kütüphaneciler #TûbaKaratepe (YENKADEMİ Seminerleri)

YENKA Ekibi bünyesinde kurduğumuz YENKADEMİ’nin ikinci etkinliğini düzenlemiş bulunmaktayız. YENKADEMİ Seminerleri olarak başlattığımız etkinliğimizin bu bölümünde Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tûba Karatepe’yi konuk ettik. Tûba Hocamız ile “Kullanıcılar ve Kütüphaneciler” konusunu konuştuğumuz çok keyifli bir sohbet oldu.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: