Posted by: bluesyemre | December 13, 2022

Türkiye Yükseköğretim Alanının Yeniden Yapılandırılması Çalıştayı Sonuç Raporu

30 Haziran – 1 Temmuz 2022 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen, Türkiye Yükseköğretim Alanının Yeniden Yapılandırılması Çalıştayının Sonuç Raporu 9 Aralık 2022 tarihinde İstanbul’da yapılan bir tanıtım toplantısı ile kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Türkiye Yükseköğretim alanının yeniden tasarlanması tartışmasına katkı vermek amacı ile hazırlanan bu rapor devam etmekte olan çalışmalarımızın bir parçasıdır. 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: