Posted by: bluesyemre | January 2, 2023

Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını – Kadınların Arşivlerdeki Yeri Sempozyumu Bildiri Kitabı

Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını – Kadınların Arşivlerdeki Yeri Bildiri Kitabı (e-kitap) yayımlandı.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile Beykoz Üniversitesi’nin birlikte düzenledikleri “Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri” başlıklı ulusal sempozyum, 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleşti. Araştırmacıların, öğrencilerin, akademisyenlerin, arşivcilerin ve kütüphanecilerin ilgi gösterdiği sempozyuma toplamda 84 bildiri sunuldu.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile Beykoz Üniversitesi’nin ortak yayını olan sempozyum bildiri kitabı Aslı Davaz, Birsen Talay Keşoğlu, Seval Ünlü ve Tuba Demirci tarafından yayına hazırlandı. Kitapta, “Genel Arşivcilik” başlığı altında 15 bildiri, “Toplumsal Cinsiyetçilik ve Arşivcilik” başlığı altında ise 27 bildiri olmak üzere toplam 42 bildirinin metni yer alıyor.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: