Posted by: bluesyemre | January 2, 2023

Yöneticilerin Tercihi Hibrit Çalışma

Son yıllarda yaşanan hızlı teknolojik gelişmelerin pandemiyle birlikte kazandığı benzersiz ivme, dünya genelinde pek çok sektörün çalışma düzenlerinde radikal değişiklikleri beraberinde getirdi. Kapsamlı kapanmaların yaşandığı dönemde yaygınlaşan uzaktan ve hibrit çalışma modelleri çoğu sektörde kabul görse de bazı meslekler için hâlâ uygun olamıyor. Çeşitli sebeplerle evden çalışmakta zorlananlar mecbur olmadıkları halde iş yerinde çalışmayı tercih edebilirken, iş yerine gidince yolda zaman kaybettiğini ve yeterince verimli çalışamadığını düşünen geniş bir kitle de hibrit çalışmadan vazgeçmek istemiyor. Bununla birlikte, daha önce sürekli ofiste çalışan birçok ekip de haftanın belli günlerinde ofislerde birlikte çalışmaya geri dönüyor. Ipsos’un 95 ülkede 542 bin çalışanla online panel sistemi aracılığıyla gerçekleştirdiği “2022 Ipsos Karian and Box Hibrit Çalışma” ve 18 yaş üstü 800 kişi ile online anket üzerinden gerçekleştirdiği “Ipsos Anti Kriz Monitörü” araştırmalarının sonuçları da uzaktan/hibrit çalışmanın geleceğine ışık tutuyor.

Araştırma verileri, işi uzaktan çalışmaya uygun olup da uzaktan/hibrit çalışanlar içinde oldukça küçük bir grubun her gün ofise gitmek istediğini gösteriyor. Dünya geneline bakıldığında da çalışanların çoğunlukla hibrit çalışmadan yana olduklarını görmek mümkün. Öte yandan çalışanların dörtte biri altı ay ya da daha uzun süre evden/uzaktan çalışmaya devam edeceğini düşünüyor. İşi uzaktan çalışmaya uygun olan ve bugün tamamen ya da haftanın belli günleri uzaktan çalışanlar ise katılımcıların üçte birini oluşturuyor. 

Araştırmaların çarpıcı bulgularından biri de Türkiye’de hem tamamen evden çalışmak (iki kat) hem de tamamen ofiste çalışmak isteyenlerin oranlarının (1,5 kat) diğer ülkelere kıyasla yüksek olması. Oysa Türkiye’deki çalışanlar arasında hibrit çalışmayı tercih etme oranı diğer ülkelere kıyasla belirgin ölçüde düşük. Burada etkili olan faktörlerden biri de Türkiye’deki uzaktan çalışanlar içinde her 10 kişiden altısının ofisle bağlantısını kaybetmek istememesi olabilir. 

İşveren tarafından bakıldığında ise belki de daha uzun vadede ufak denemelerle hayata geçirilmesi planlanan uzaktan/hibrit çalışma modellerinin pandemi etkisiyle büyük oranda benimsendiği aşikar. Bu yaklaşımda üretkenliği desteklerken maliyetleri düşüren bu modellerin olumlu çıktılarının etkili olduğu düşünülebilir. Öte yandan, araştırma sonuçları özellikle yöneticilerin tamamen evden çalışma isteğinin genç çalışanlara kıyasla üç kat daha düşük olduğunu ve hibrit çalışmayı tamamen uzaktan çalışmaya tercih ettiklerini gösteriyor. İş hayatına henüz atılmış çalışanların dörtte birinden fazlası artık sadece evden çalışmak istediğini söylerken yöneticiler arasında bu oran yüzde 10’la sınırlı kalıyor. Orta ve üst düzey yöneticilerin bu tercihinde, hibrit çalışmanın etkin işbirliği sağlayabilmek ve yeteneği elde tutabilmek açısından daha uygun bir alternatif olması büyük rol oynuyor. Oysa genç çalışanların çoğu birliktelik hissi ya da işbirliği için fiziksel olarak bir arada bulunmak gerektiğini düşünmüyor. 

Bu fikir ayrımında kimin haklı çıkacağı gibi, yeni jenerasyondan çalışanların yetkinlik kazanımında uzaktan ya da hibrit çalışmanın nasıl bir rol oynayacağını da zaman gösterecek. Pandemi, mevcut kadroların aktif iş yaşamında edindikleri becerilerle işleri uzaktan da yürütebildiğini gösterdi. Bununla birlikte genç çalışanların uzaktan çalışmanın olmazsa olmazı teknolojik yetkinlikler konusunda şimdiden daha donanımlı olduklarına da şüphe yok. Tüm bu veriler ve öngörüler ışığında en azından hem (her jenerasyondan) çalışanların hem de kıdemli yöneticilerin hibrit çalışma tercihinde birleştiğini söylemek mümkün.

ARAŞTIRMA HAKKINDA “2022 Ipsos Karian and Box Hibrit Çalışma” ve “Ipsos Anti Kriz Monitörü” (2022)

https://hbrturkiye.com/dergi/yoneticilerin-tercihi-hibrit-calisma


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: