Archive for the ‘Archives’ Category

İstanbul Ansiklopedisi Arşivi çalışmaları başlatıldı

Posted by: bluesyemre on January 2, 2023

Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nun 50 yıllık arşivi yandı

Posted by: bluesyemre on December 21, 2022

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Film Arşivi

Posted by: bluesyemre on December 12, 2022

e-BEYAS 2022 Sempozyumu Videoları

Posted by: bluesyemre on December 2, 2022

Gaste Arşivi

Posted by: bluesyemre on October 13, 2022

UN Archives Geneva

Posted by: bluesyemre on October 10, 2022

Mine Sanat Galerisi Arşivi

Posted by: bluesyemre on September 25, 2022

BBC Arşivlerinde Türkiye

Posted by: bluesyemre on September 15, 2022

The Steve Jobs Archive

Posted by: bluesyemre on September 9, 2022

Social Media in Libraries and Archives

Posted by: bluesyemre on September 8, 2022

Radikal Gazetesinin Arşivi artık yok, erişilemiyor

Posted by: bluesyemre on July 23, 2022

Türken in Deutschland (Turks in Germany) #CandidaHöfer

Posted by: bluesyemre on April 2, 2022

İtalyan Arşivi’nden 1930 İstanbul Görüntüleri

Posted by: bluesyemre on March 31, 2022

İtalyan Arşivinden 1914 Yılı İstanbul Görüntüleri

Posted by: bluesyemre on March 18, 2022

ODTÜ Bellek (ODTÜ Kütüphanesi Dijital Koleksiyonu)

Posted by: bluesyemre on February 9, 2022

Tasmanian archives + heritage

Posted by: bluesyemre on January 12, 2022

A Year in Archives 2021 by The National Archives

Posted by: bluesyemre on December 13, 2021

POSTANE (Camekan Sokak No: 9 İstanbul, İstanbul 34421)

Posted by: bluesyemre on October 8, 2021

Mimar, eğitimci ve ressam Nezih Eldem’in (1921-2005) Arşivi

Posted by: bluesyemre on October 8, 2021

Arşivlerden Yararlanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Posted by: bluesyemre on October 7, 2021

Public Domain Tool: can you share your collection?

Posted by: bluesyemre on June 29, 2021

Japan Search (Find digital archives in Japan)

Posted by: bluesyemre on June 15, 2021

Malta Study Center

Posted by: bluesyemre on June 4, 2021

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Ferman ve Arşiv Belgeleri

Posted by: bluesyemre on May 17, 2021

Voynich Manuscript Voyager

Posted by: bluesyemre on May 15, 2021

Archival Data Standards: A Short History

Posted by: bluesyemre on May 12, 2021